5237 Sayılı TCK Madde 165 Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

T.C YARGITAY 6 C.D 2009/19642 E. 2011/8868K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2009/19642

K. 2011/8868

T. 20.6.2011

• SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI ( Sanığın Suça Konu Eşyaları Bir Kişiden Aldığı – Eyleminin Tek Suç Olduğu/Yakınan Sayısınca 2 Kez Cezalandırılamayacağı )

• YAKINAN SAYISINCA CEZA VERİLMESİ ( Suç Eşyasının Bilerek Satın Alma Suçu – Sanığın Suça Konu Eşyaları Bir Kişiden Aldığı/Yakınan Sayısınca 2 Kez Cezalandırılamayacağı )

5237/m.165

5271/m.309

ÖZET : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunda sanığın suça konu eşyaları bir kişiden satın aldığı anlaşılmaktadır. Sanığın eyleminin tek suç olduğu gözetilerek bir kez cezalandırılması gerekir. Sanığın yakınan sayısınca 2 kez cezalandırılması, hem hapis cezası hem de adli para cezası düzenlendiği halde, adli para cezasından hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı ve incelenen dosya içeriğine göre;

İhbar üzerine sanığın işyerinde yapılan aramada; yakınan A. A.’a ait 1 adet Casper marka 700 p LCD monitör ile yakınan M. U.’a ait işyerinden çalınan 1adet Flippro 2000 marka bilgisayar kasasının ele geçirildiği, sanığın bu eşyaları “Gavur Ali” lakaplı bir kişiden satın aldığı kabul edildiği halde, sanığın eyleminin tek suç olduğu, bu sebeple 5237 Sayılı T.C.K.nun 165/1. maddesiyle bir kez cezalandırılması yerine, yakınan sayısınca iki kez cezalandırılması, 5237 Sayılı T.C.K.165. maddesinde hem hapis cezası hem de adli para cezası düzenlendiği halde, adli para cezasından hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan,

SONUÇ : Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden kabulüyle hırsızlık malı satın almak suçundan sanık M. K. hakkında Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 27.03.2008 tarih ve 2007/169 esas, 2008/313 Sayılı kararın 5271 Sayılı C.M.K.nun 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, gereğinin mahallinde yapılmasına, 20.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: