5237 Sayılı TCK Madde 165 Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

T.C YARGITAY 13 C.D 2011/26454 E. 2013/555K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/26454

K. 2013/555

T. 16.1.2013

• SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunduğunu İddia Ettiği/Suçu İşlemediğini Belirttiği – Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunup Bulunmadığına Dair Araştırma Yapılacağı )

• HUSUMET ( Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi/Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunduğunu İddia Ettiği ve Suçu İşlemediğini Belirttiği – Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunup Bulunmadığına Dair Araştırma Yapılacağı )

5237/m.165

ÖZET : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunda; sanığın diğer sanıklarla husumeti bulunduğunu iddia edip yüklenen suçu işlemediğini belirtmesi karşısında; sanığın diğer sanıklarla husumeti bulunup bulunmadığına dair bir araştırma yapılmalıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : A-Sanıklar hakkında kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde;

CMK’nın 231/12 maddesine göre “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin kararlara karşı itiraz yolu açık olup temyizinin mümkün bulunmadığı, CMK’nın 264. maddesi gereğince kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunun ve merciinin belirlenmesinde yanılma başvuranın haklarını ortadan kaldırmaz hükmü gereğince karara karşı itiraz merciince bir karar verilmesi gerektiği anlaşılmakla; dosyanın incelenmeksizin mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,

B-Sanık F. Ç. hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;

Sanığın diğer sanıklarla husumeti bulunduğunu iddia edip yüklenen suçu işlemediğini belirtmesi karşısında; sanığın diğer sanıklarla husumeti bulunup bulunmadığına dair bir araştırma yapılmadan eksik soruşturma ve kovuşturma ile mahkumiyet kararı verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 16.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: