5237 Sayılı TCK Madde 160 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 160
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

(1) Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 160.– Kaybedilmiş olması nedeniyle sahibinin zilyetliğin-den çıkmış olan eşyayı ele geçiren kişi, bunu iade etmek veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmek yükümlülüğü altındadır. Aynı yükümlülük, bir şeyi hata sonucu ele geçiren kişi açısından da söz konusudur. Madde metninde, bu yükümlülüğe aykırı davranarak, eşya üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunulması, suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturma, şikâyete bağlı tutulmuştur.

T.C YARGITAY 7.C.D. 2004/18467 E. 2006/337 K. İçtihat

Sanığın eylemi hırsızlık suçunu oluşturmamakta ise de sanığın çocukları tarafından bulunan şikayetçiye ait cep telefonu kullanma eyleminin 765 sayılı TCK. nun 511. maddesi ile hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK. nun 160. maddesinde yazılı soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan kaybedilmiş malda malik gibi tasarrufta bulunma suçunu oluşturabileceği hususu gözetilerek müştekinin şikayetinden vazgeçip geçmediği de araştırılıp delillerin buna göre değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması, BOZMA nedenidir.

Dava: Hırsızlık suçundan sanık R____ hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraatına dair F____ Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 20.11.2002 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi üst Cumhuriyet Savcısı tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 7.5.2004 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sanığın eylemi hırsızlık suçunu oluşturmamakta ise de sanığın çocukları tarafından bulunan şikayetçiye ait cep telefonu kullanma eyleminin 765 sayılı TCK. nun 511. maddesi ile hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK. nun 160. maddesinde yazılı soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan kaybedilmiş malda malik gibi tasarrufta bulunma suçunu oluşturabileceği hususu gözetilerek müştekinin şikayetinden vazgeçip geçmediği de araştırılıp delillerin buna göre değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

KARAR : Yasaya aykırı, üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 15.02.2006 günü oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: