5237 Sayılı TCK Madde 159 Daha Az Cezayı Gerektiren Hal

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 159

Daha az cezayı gerektiren hal

MADDE 159 – (1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

T.C YARGITAY 15.C.D. 2012/1582 E. 2012/39526K. İçtihat

T.C

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1582

K. 2012/39526

T. 19.6.2012

• DOLANDIRICILIK ( Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla/Şikayete Bağlı Olduğu – Mağdurun Sanıklardan Biri Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığın Kabul Edip Etmediği Sorularak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )

• HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA DOLANDIRICILIK ( Şikayete Bağlı Olduğu – Mağdurun Sanıklardan Biri Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığın Kabul Edip Etmediği Sorularak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık/Şikayete Bağlı Olduğu – Mağdurun Sanıklardan Biri Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığın Kabul Edip Etmediği Sorulması Gerektiği )

• SANIĞIN MAĞDURUN ŞİKAYETTEN VAZGEÇMESİNİ KABUL EDİP ETMEDİĞİ ( Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık/Şikayete Bağlı Olduğu – Sanığın Kabul Edip Etmediği Sorularak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )

5237/m.159

ÖZET : Sanıklar hakkında hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık suçu sebebiyle hükmolunan mahkumiyet kararlarının yapılan temyiz incelemesinde; hüküm verildikten sonra mağdurun adı geçen sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçmesi ve iştirak halinde işlenen suçlarda şikayetten vazgeçmenin diğer sanıklara sirayet edeceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, takibi şikayete bağlı olan suçta sanıkların şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmedikleri konusunda beyanlarının saptanarak sonucuna göre hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- )Sanıklar hakkında özel belgede sahtecilik suçu açısından hükmolunan beraat kararına yönelik müşteki vekili tarafından yapılan temyiz incelemesinde;

Hükümden sonra verilen ve hakim tarafından görülerek havale edilen 29.3.2012 tarihli dilekçeyle müştekinin şikayetten vazgeçtiğini bildirmesi karşısında, C.M.K.nın 234. maddesi uyarınca davaya katılma ve buna bağlı olarak kanun yoluna başvurma hakkının bulunmadığı nazara alınarak, müştekinin temyiz isteminin 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesine istinaden uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.un 317. maddesi uyarınca reddine,

2- )Sanıklar hakkında hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık suçu sebebiyle hükmolunan mahkumiyet kararlarının yapılan temyiz incelemesinde;

Hüküm verildikten sonra mağdurun, 29.03.2012 havale tarihli dilekçeyle, sanık Y.S. hakkındaki şikayetinden vazgeçmesi ve iştirak halinde işlenen suçlarda şikayetten vazgeçmenin diğer sanıklara sirayet edeceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, takibi şikayete bağlı bir suç olan hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık suçuna dair olarak, 5237 Sayılı T.C.K.nın 73/6 maddesi uyarınca sanıkların şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmedikleri konusunda beyanlarının saptanarak sonucuna göre hukuki durumlarının değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 19.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: