5237 Sayılı TCK Madde 158 Nitelikli Dolandırıcılık

T.C YARGITAY 6.C.D. 2004/8156 E. 2006/3981 K. İçtihat

Sanığın, başkasına ait yeşil kartı, kızı E____’ye ait olduğunu ileri sürüp kullanarak, İ____ Doğum Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurup tedavisini yaptırmak istediği sırada, Hastanede görevli polislerin araştırması sonucu, yeşil kartın başkasına ait olduğunun anlaşılması üzerine tutanak düzenlendiğinin iddia olunması karşısında; eylemin sübutu halinde 765 sayılı TCY’nin 504/7, 61. (5237 sayılı TCY’nin 158/1-e, 35/1-2.) maddelerine uyan dolandırıcılığa eksik kalkışma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları tartışma ve hüküm kurma görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi yerine, yazılı biçimde hüküm kurul*ması,BOZMAYI gerektirmiştir.

(Karar Tarihi : 19.04.2006)
Sahtecilik suçundan sanık G____ hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin İ____ Birinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 11.03.2003 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından düzeltilerek onama isteyen 16.07.2004 tarihli tebliğname ile 30.07.2004 tarihinde Daireye gönde­rilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın, başkasına ait yeşil kartı, kızı E____’ye ait olduğunu ileri sürüp kullanarak, İ____ Doğum Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurup tedavisini yaptırmak istediği sırada, Hastanede görevli polislerin araştırması sonucu, yeşil kartın başkasına ait olduğunun anlaşılması üzerine tutanak düzenlendiğinin iddia olunması karşısında; eylemin sübutu halinde 765 sayılı TCY’nin 504/7, 61. (5237 sayılı TCY’nin 158/1-e, 35/1-2.) maddelerine uyan dolandırıcılığa eksik kalkışma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları tartışma ve hüküm kurma görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi yerine, yazılı biçimde hüküm kurul­ması

Bozmayı gerektirmiş, sanık G____’nin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının gözetilme­sine, 19.04.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: