5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık

T.C YARGITAY 11.C.D 2009/15970 E. 2009/12760 K. İçtihat

Sanığın inkâra yönelik savunmasının aksine yüklenen resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına katıldığına dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, BOZMAYI gerektirmiştir.

Dava: I- Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Karar: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin suçun sabit olmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

TCK. nun 55. maddesi gereğince kazanç müsaderesinin, ancak suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların suçun mağduruna iade edilememesi halinde mümkün olduğu gözetilerek; ne gibi menfaatler ve ekonomik kazançlar elde edildiği de tespit edilmeden yazılı şekilde kazanç müsaderesine hükmolunması yasaya aykırı ise de; yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nun 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, TCK. nun 55. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

II- Sanık B____ hakkında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Sanığın inkâra yönelik savunmasının aksine yüklenen resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına katıldığına dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

KARAR : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 06.11.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: