5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık

T.C YARGITAY 11.C.D 2008/21730 E. 2009/4157 K. İçtihat

Kendisinin gümrük müdürü olduğuna ilişkin soyut beyanı dışında, TCK. nun 158/1-d maddesi anlamında kamu kurum ve kuruluşunun vasıta olarak kullanılması olarak kabul edilebilecek şekilde anılan kuruma ait herhangi bir alamet, işaret, nişan, belge, kimlik vs. kullanılmaması nedeniyle eylemin, aynı Kanunun 157. maddesindeki dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması, BOZMA nedenidir.

(Karar Tarihi : 13.04.2009)
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ve müdafiin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Olay tarihinden birkaç gün önce kendi beyanına göre yolcu uğurlamak için A____ Havalimanına gelen sanığın, dönüşte bindiği ticari taksinin şoförü olan katılana kendisini gümrük müdürü olarak tanıtıp, çalıştığı gümrükten uygun fiyatta eşya temin edebileceğini söylemesi üzerine, katılanın da engelli çocuğu için lap top istediğini belirttiği, olay günü buluşup katılandan parayı aldıktan sonra lap topu getireyim diyerek yanından ayrılmak suretiyle katılanı dolandırmasından ibaret olayda; kendisinin gümrük müdürü olduğuna ilişkin soyut beyanı dışında, TCK. nun 158/1-d maddesi anlamında kamu kurum ve kuruluşunun vasıta olarak kullanılması olarak kabul edilebilecek şekilde anılan kuruma ait herhangi bir alamet, işaret, nişan, belge, kimlik vs. kullanılmaması nedeniyle eylemin, aynı Kanunun 157. maddesindeki dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması,

KARAR : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı, 5320 Sayılı Yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUY.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.04.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: