5237 Sayılı TCK Madde 37 İştirak

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 37

Faillik

(1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.

(2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır.

YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2010/2260 E.N , 2010/5940 K.N. İçtihat

Kararın Özeti

Sanıkların mağdureye karşı, aynı zaman ve mekanda birbirini takiben basit cinsel istismar suçunu gerçekleştirmeleri ve bizzat işledikleri eylemden ayrı olarak diğerinin eylemine de 5237 sayılı TCK.nun 37. maddesi anlamında katılmış olmaları sebebiyle, tayin olunan cezalarının 103/3 ve ayrıca teselsül nedeniyle de aynı Yasanın 43. maddesi uyarınca artırılması gerektiğinin gözetilmemesi,BOZMAYI gerektirmiştir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 37 İştirak

T.C. YARGITAY 1.C.D. 2007/2879 E .2007/8578 K. İçtihat

Kararın Özeti

Dosya kapsamında ki tüm delillere göre diğer sanığında eyleme katıldığının anlaşılmasına rağmen beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: