Zincirleme suç Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Kararın özeti

Bir kitapta atılı bir hakaret varsa, suç kitabın her baskısında devam edeceği için, suç ilk baskıda değil son baskıda sona erer.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanık S___ Y___’ın “Binbaşı C___ E___’in İtirafları” adlı kitabının Ağustos 2005 tarihli 29.baskısının 41.sayfasında katılana hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan kamu davasında, atılı suçun mütemadi suç olması karşısında, suç tarihinin son baskının yapıldığı Ağustos 2005 yılı olduğu gözetilerek yargılamaya devamla hüküm kurulması gerekirken, ilk baskı tarihi suç tarihi kabul edilerek davanın zamanaşımına uğradığı biçimindeki yasal olmayan gerekçeyle düşme kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve katılan N___ C___ vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13.07.2009 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: