Zincirleme suç

YARGITAY 11.CD. 2009/2043 E.-2009/5210 K. İçtihat

Kararın Özeti

Zincirleme suça ilşkin yeni TCK. 43/1 maddesinde,eski TCK.dan farklı olarak “DEĞİŞİK ZAMANLARDA bir kişiye karşı” ibaresinin bulunması karşısında; AYNI ANDA işlenen fiillerde zincirleme suça ilişkin hükmün uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

I-“Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçundan sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma-kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, temel ceza teşdiden takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın mahkumiyete yeterli delil olmadığına, suçun unsurlarının oluşmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

II-Sanığın “Resmi belgede sahtecilik” suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelen temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın mahkumiyete yeterli delil olmadığına, eksik inceleme-soruşturma yapıldığına, suçun unsurlarının oluşmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 43/1 maddesinde 765 sayılı TCK.nun 80. maddesinden farklı olarak “değişik zamanlarda bir kişiye karşı” denilmesi karşısında; aynı anda işlenen fiillerde zincirleme suça ilişkin hükmün uygulanma olanağı bulunmadığı, tek resmi belgede sahtecilik suçundan karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 05.05.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: