İNFAZIN ERTLENMESİNİN REDDİNE İTİRAZ

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2003/618

K. 2003/432

T. 1.4.2003

• İNFAZIN ERTELENMESİ ( C. Başsavcılığının İstemi – Reddine İtiraz Üzerine Aynı Yer Ağır Ceza Mahkemesince Verilen Ret Kararına İtirazın Ağır Ceza Mahkemesince Mercii Sıfatıyla İncelenip Sonuçlandırılması Gereği )

• C. BAŞSAVCILIĞININ İNFAZIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Reddine İtiraz Üzerine Aynı Yer Ağır Ceza Mahkemesince Verilen Ret Kararına İtirazın Ağır Ceza Mahkemesince Mercii Sıfatıyla İncelenip Sonuçlandırılması Gereği )

• İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARIN KESİNLİĞİ KURALI ( CMUK’.nun m. 297/1’deki İtiraz Kapsamındaki Hakim Kararlarına İlişkin Olması – C. Başsavcılığının İnfazın Ertelenmesi İstemi )

1412/m.297/1,301,302,303,343

ÖZET : Cumhuriyet Başsavcılığının infazın ertelenmesi isteminin reddine itiraz üzerine aynı yer Ağır Ceza Mahkemesince verilen ret kararına itirazın, Ağır Ceza Mahkemesince mercii sıfatıyla incelenip sonuçlandırılması gerekir.

DAVA : Hükümlü Sinan’ın hürriyeti bağlayıcı cezasının infazının akıl hastalığı nedeniyle ertelenmesi isteminin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca reddi üzerine ( Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi )ne yaptığı itirazın reddine ilişkin, 12.12.2002 tarih, 2002/580 sayılı karara karşı itirazı konusunda verilen, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinin 27.12.2002 tarih, 2002/923 Müt. sayılı kararının;

CMUK.nun 303. maddesi uyarınca itiraz üzerine verilen kararların kesinliği kuralı, anılan Kanunun 297/1. maddesinde düzenlenen itiraz kapsamındaki hakim kararlarına ilişkin olup, Cumhuriyet Başsavcılığının infazın ertelenmesi isteminin reddine itiraz üzerine Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesince verilen ret kararının CMUK.nun 301, 302. maddeleri uyarınca verilmiş bir karar olmaması ve 303. madde kapsamında bulunmaması nedeniyle; Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesince merci sıfatıyla itirazın incelenip sonuçlandırılması gerekirken, yazılı biçimdeki gerekçe ile, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, CMUK.nun 343. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 28.3.2003 gün ve 9912 sayılı yazılı emrine atfen, Yargıtay C. Başsavcılığının 20.3.2003 gün ve Y.E. 3723/9 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelendi:

KARAR : Yazılı emre atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden,

SONUÇ : Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinin 27.12.2002 tarih ve 2002/923 Müt. sayılı kararının CMUK.nun 343. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın gereği için Yargıtay C. Başsavcılığına ( İADESİNE ), 1.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: