5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 79

Göçmen kaçakçılığı

(1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 25.07.2010 RG NO: 27652 KANUN NO: 6008/6) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 25.07.2010 RG NO: 27652 KANUN NO: 6008/6)
(2) Suçun, mağdurların;

a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,

b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,

hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

(3) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 79.– Maddeye, Türkiye tarafından da onaylanan “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ve “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol” hükümlerinin gereğini yerine getirmek üzere Tasarıda yer verilmiştir.
Maddî menfaat sağlamak üzere, genellikle suç örgütleri marifetiyle göçmenler başka ülkelere kaçırılmakta, yasal olmayan yollarla ülkeye sokulmakta ve bu örgütlerin eline düşen çaresiz insanlar, büyük ve bazen yaşam ve beden bütünlükleri bakımından onarılamayan zararlara uğrayabilmektedirler. DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2010/8-204

K. 2011/39

T. 5.4.2011

• GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Amaçları Yasal Olmayan Yollardan Başka Ülkeye Geçmek Olan ve Bunun İçin Ülkemizde Bulunan Göçmenlerin Türk Kara Sınırları İçerisinde Yakalandığı – Amaç Başka Ülkeye Geçmek Olduğundan Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü Gereği )

• GÖÇMENLERİN ÜLKEDE KALMASINI SAĞLAMA ( Amaçları Başka Ülkeye Geçmek Olan ve Bunun İçin Ülkemizde Bulunan Göçmenlerin Türk Kara Sınırları İçerisinde Yakalnadığı – Eylemin Göçmenlerin Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama Olarak Değerlendirilemeyeceği/Göçmen Kaçakçılığına Teşebbüs Suçunun Oluştuğu )

• SEÇİMLİK HAREKETLİ SUÇ ( Göçmen Kaçakçılığı – “Ülkeye Sokulması” “Ülkede Kalmasına İmkan Sağlanması” ya da “Yurt Dışına Çıkartılmasına İmkan Sağlanması” Suretiyle İşlenebileceği )

• ÜLKEDE KALMAYA İMKAN SAĞLAMA ( Göçmen Kaçakçılığı – Amaçları Yasal Olmayan Yollardan Başka Ülkeye Geçmek Olan ve Bunun İçin Ülkemizde Bulunan Göçmenlerin Türk Kara Sınırları İçerisinde Yakalandığı/Eylemin Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama Olarak Değerlendirilemeyeceği )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2009/2335

K. 2011/14012

T. 29.11.2011

• GÖÇMENLERİN YURTDIŞINA ÇIKMALARINA İMKAN SAĞLAMA ( Türkiyeye Giren Göçmenleri Alıp Ülke İçinden Geçirirken İhbar Üzerine Yakalanan Sanıkların Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Verilen Cezadan Teşebbüs Nedeniyle İndirim Yapılması Gerektiği )

• CEZA MADDE VE FIKRALARI ( Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu – Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesi ile Yetinilmesi Ayrıca Denetim Süresinin Belirtilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• DENETİM SÜRESİ ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesi ile Yetinilmesi Gereği – Ayrıca Denetim Süresinin Belirtilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu ) DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: