5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 83

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

(1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,

Gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 83.– Madde metninde kasten öldürme suçunun ihlâli davranışla işlenmesi düzenlenmiştir.
İhmal, kişiye belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün yüklendiği hâllerde, bu yükümlülüğe uygun davranılmamasıdır. Belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğüne aykırı olarak bu davranışın gerçekleştirilmemesi sonucunda, bir insan ölmüş olabilir. Örneğin, bir sağlık kuruluşunda görev yapan tabip, durumu acil olan bir hastaya müdahale etmez ve sonuçta hasta ölür.
İhmali davranışla sebebiyet verilen ölüm neticesinden dolayı sorumlu tutulabilmek için, neticeyi önlemek hususunda soyut bir ahlakî yükümlülüğün varlığı yeterli değildir; bu hususta hukukî bir yükümlülüğün varlığı gereklidir.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2008/1-233

K. 2009/112

T. 5.5.2009

• KASTEN ÖLDÜRME ( Vurulan Tokatla Yere Düşen ve Başını Sert Zemine Çarpan Maktulün Öldüğü – Ölümün Gerçekleşmesi Açısından Eklenen Bir Sebep Söz Konusu Olmayıp Olayda 765 S. TCY’nın 452/2. Fıkrasının Uygulanma Olanağının Bulunmadığı )

• YARALAMA KASTIYLA VURMA ( Vurulan Tokatla Yere Düşen ve Başını Sert Zemine Çarpan Maktulün Öldüğü – Ölümün Gerçekleşmesi Açısından Eklenen Bir Sebep Söz Konusu Olmayıp Olayda 765 S. TCY’nın 452/2. Fıkrasının Uygulanamayacağı )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kasten Öldürme – Yaralama Kastıyla Vurulan Tokatla Yere Düşen ve Başını Sert Zemine Çarpan Maktulün Öldüğü Olayda 765 S. TCY’nın 452/2. Fıkrasının Uygulanamayacağı )

• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Vurulan Tokatla Yere Düşen ve Başını Sert Zemine Çarpan Maktulün Öldüğü Olayda 765 S. TCY’nın 452/2. Fıkrasının Uygulanamayacağı )

• KASTEN YARALAMA ( Vurulan Tokatla Yere Düşen ve Başını Sert Zemine Çarpan Maktulün Öldüğü Olayda 765 S. TCY’nın 452/2. Fıkrasının Uygulanamayacağı )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/6864

K. 2009/2180

T. 16.2.2009

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA / MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Derneğe Ait Araçla Davalının Davacılar Murisine Çarptığı/Davalının Davacının Islah Dilekçesine Karşı Süresinde Zamanaşımı Definde Bulunduğu – Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Islahla Artırılan Kısmın Reddedileceği )

• UZAMIŞ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Talebi – Davalının Davacının Islah Dilekçesine Karşı Süresinde Zamanaşımı Definde Bulunduğu/5 Yıllık Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Islahla Artırılan Kısmın Reddine Karar Verileceği )

• ZAMANAŞIMI DEFİ ( Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Talebi – Davalının Davacının Islah Dilekçesine Karşı Süresinde Zamanaşımı Definde Bulunduğu/5 Yıllık Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Islahla Artırılan Kısmın Reddine Karar Verileceği )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: