5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 141

Hırsızlık

(1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 141.– Madde metninde, hırsızlığın temel şekli tanımlanmıştır. Buna göre, taşınır malın alınmasının suç oluşturabilmesi için, zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Rızanın geçerli olması için bulunması gereken koşulların varlığı hâlinde zilyedin rızası bir hukuka uygunluk nedeni teşkil edecek ve suç oluşmayacaktır.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/13-1411

K. 2012/1852

T. 18.12.2012

• AÇIK ALANDA PARK HALİNE BIRAKILAN MOTOSİKLETİN ÇALIŞTIRILARAK GÖTÜRÜLMESİ ( Eylemin Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )

• NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sabit Bir Noktaya Bağlı Olmaksızın Açık Alanda Park Haline Bırakılan Motosikletin Çalıştırılarak Götürüldüğü – Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulacağı )

• AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Sabit Bir Noktaya Bağlı Olmaksızın Açık Alanda Park Haline Bırakılan Motosikletin Çalıştırılarak Götürüldüğü – Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulacağı )

• BASİT NİTELİKTE HIRSIZLIK SUÇU ( Sabit Bir Noktaya Bağlı Olmaksızın Açık Alanda Park Haline Bırakılan Motosikletin Çalıştırılarak Götürüldüğü – Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunun Oluşacağı )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/30816

K. 2013/2466

T. 11.2.2013

• SANIĞIN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN GİDER BULUNMADIĞI ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Açılmış Kamu Davasında Yargılama Giderlerinin Hazine Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

• ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI ( Sanığın Kusurundan Kaynaklanan Bir Gider Bulunmadığı – Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilen Sanığın Katılan Lehine Dilekçe Yazım Ücreti Ödemesine ve Yargılama Giderinden Sorumlu Tutulmasına Karar Verilemeyeceği )

• YARGILAMA GİDERLERİNİN HAZİNE ÜZERİNDE BIRAKILACAĞI ( Sanığın Kusurundan Kaynaklanan Bir Gider Bulunmadığı – Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Açılmış Kamu Davasında Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )

• SANIĞIN KATILAN LEHİNE DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI ( Sanığın Kusurundan Kaynaklanan Bir Gider Bulunmadığı – Hazine Üzerinde Bırakılacağı )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: