5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 135

Kişisel verilerin kaydedilmesi

(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 135.– Çağımızda kişilerle ilgili kayıtların bilgisayar ortamlarına geçirilip muhafaza edilmesi uygulamasına bazı kurum ve kuruluşlar tarafından başvurulmaktadır; hastanelerde hastalara, sigorta şirketlerinde sigortalılara, bankaların ve kredili alış veriş yapılan mağazaların müşterilerine ilişkin kayıtlar, böylece tutulmaktadır. Bu bilgilerin amaçları dışında kullanılmasından veya herhangi bir şekilde üçüncü şahısların eline geçerek hukuka aykırı olarak yararlanılmasından dolayı hakkında bilgi toplanan kişiler büyük zararlara uğrayabilmektedirler. Bu bakımdan, kişilerle ilgili bilgilerin hukuka aykırı olarak kayda alınması suç olarak tanımlanmıştır.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/17703

K. 2012/18222

T. 11.9.2012

• KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (Mağdurenin Çıplak Vaziyetteki Görüntü ve Fotoğraflarının Kaydedilmesinden İbaret Eylemin Bu Suçu Oluşturmayacağı – Şantaj Suçu )

• ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL (Şantaj Suçu – Mağdurenin Bilgisi ve Rızası Kapsamında Gerçekleşmesi Nedeniyle Kaydetmekten İbaret Haliyle Suçun Oluştuğundan Söz Edilemeyeceği )

• VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME (Şantaj Suçu – Mağdurenin Çıplak Vaziyetteki Görüntü ve Fotoğraflarının Kaydedilmesinden İbaret Eylemin Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunu Oluşturmayacağı )

• ŞANTAJ – TEHDİT AYRIMI (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal – Sanığın Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlamaya Yönelik Hareket Ettiğine Dair Delil Bulunmadığından Şantaj Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı/Fiilin Genel Kast ile İşlenebilen Tehdit Suçunu Oluşturacağı )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: