5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 134

Özel hayatın gizliliğini ihlal

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse,bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat arttırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 134.– Maddenin birinci fıkrası metninde, özel hayatın gizliliğinin ihlâli suç olarak tanımlanmaktadır. Böylece, gizli yaşam alanına girerek veya başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının saptanması ve kaydedilmesi cezalandırılmaktadır.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/17703

K. 2012/18222

T. 11.9.2012

• KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (Mağdurenin Çıplak Vaziyetteki Görüntü ve Fotoğraflarının Kaydedilmesinden İbaret Eylemin Bu Suçu Oluşturmayacağı – Şantaj Suçu )

• ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL (Şantaj Suçu – Mağdurenin Bilgisi ve Rızası Kapsamında Gerçekleşmesi Nedeniyle Kaydetmekten İbaret Haliyle Suçun Oluştuğundan Söz Edilemeyeceği )

• VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME (Şantaj Suçu – Mağdurenin Çıplak Vaziyetteki Görüntü ve Fotoğraflarının Kaydedilmesinden İbaret Eylemin Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunu Oluşturmayacağı )

• ŞANTAJ – TEHDİT AYRIMI (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal – Sanığın Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlamaya Yönelik Hareket Ettiğine Dair Delil Bulunmadığından Şantaj Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı/Fiilin Genel Kast ile İşlenebilen Tehdit Suçunu Oluşturacağı )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/20872

K. 2012/9834

T. 11.4.2012

• ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU ( Fotoğrafçılık Yapan ve Bu Fotoğrafları Vitrininde Yayınlayan Sanığın Eyleminin Suçu Oluşturmadığı – Fotoğrafların İçeriğinin Özel Hayat Kapsamında Değerlendirilebilecek Başkalarının Görmesini ve Bilmesini İstemeyecekleri Özel Yaşam Alanlarına Dair Görüntüler Olmadığı )

• FOTOĞRAFLARIN İŞYERİNİN VİTRİNİNDE BULUNDURULMASI ( Fotoğrafçılık Yapan Sanığın Katılanların Evlilik Resimlerinden Bir Kısmını Bilgileri ve Rızaları Dışında Reklam Amaçlı Olarak Yayınladığı – Özel Hayatın İhlali Suçunu Oluşturmayacağı )

• KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ ( Fotoğrafçılık Yapan Sanığın Katılanların Evlilik Resimlerinden Bir Kısmını Bilgileri ve Rızaları Dışında Reklam Amacı İle Yayınladığı – Özel Hukuk Yaptırımının Söz Konusu Olduğu )

• EVLİLİK RESİMLERİNİN FOTOĞRAFÇILIK YAPAN SANIKÇA YAYINLANDIĞI ( Katılanların Bilgisi ve Rızası Dışında İşyerinin Vitrininde ve İnternet Sitesinde Yayınlandığı – Kişilik Hakkının İhlalinin Özel Hayatın İhlali Suçunu Oluşturmayacağı )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: