5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 132

Haberleşmenin gizliliğini ihlal

(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse,bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat arttırılır.

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 132.– Madde metninde, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlâli suç olarak tanımlanmaktadır.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ.

E. 2012/20608

K. 2012/18217

T. 11.9.2012

• HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ( Katılanların Sanıklara Karşı Hakaret ve Tehdit İçeren Sözlerini Kaydedip Mahkemeye Delil Olarak Sunmalarının Suçu Oluşturmayacağı )

• TELEFON GÖRÜŞMESİNDE HAKARET EDEN KİŞİNİN SÖZLERİNİ KASETE KAYDETMEK ( Kaydı Mahkemeye Delil Olarak Sunmalarının Suçu Oluşturmayacağının Gözetileceği )

• HAKARET VE TEHDİT İÇEREN SÖZLER ( Katılanların Sanıklara Karşı Hakaret ve Tehdit İçeren Sözlerini Kaydedip Mahkemeye Delil Olarak Sunmalarının Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Olarak Değerlendirilemeyeceği )

• MAHKEMEYE SUNULAN DELİLİN HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDİP ETMEDİĞİ ( Katılanların Sanıklara Karşı Hakaret ve Tehdit İçeren Sözlerini Kaydedip Mahkemeye Delil Olarak Sunmalarının Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Olarak Değerlendirilemeyeceği )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/7330

K. 2012/407

T. 18.1.2012

• HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL (Suçun Takibinin Şikayete Tabi Olduğu/Ölen Kişiler İçin Düşünülemeyeceği – Özel Hayatın Gizliliğini İhlal)

• ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL (Haberleşmenin Gizliliğini İhlal – Müteveffanın Mirasçısı Müştekilerin Özel Hayatlarına İlişkin Bilginin Bulunmaması Sonucu Suçun Unsurlarının Oluşmayacağı/Suçun Takibinin Şikayete Tabi Olduğu/Ölen Kişiler İçin Düşünülemeyeceği)

• MEKTUPLARIN YAYINLANMASI (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal – Müzayedeyi Yapan Şirketten Dijital Ortamda Temin Edilen Mektup Kopyalarının Yayınlanması ve Asıllarının Bulunmaması Nedeniyle 2863 S.K’nun 23/son Md. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği)

• KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI (Müzayedeyi Yapan Şirketten Dijital Ortamda Temin Edilen Mektup Kopyalarının Yayınlanması ve Asıllarının Bulunmaması Nedeniyle 2863 S.K’nun 23/son Md. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal)DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: