5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 130

Kişinin hatırasına hakaret

MADDE 130 – (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/7330

K. 2012/407

T. 18.1.2012

• HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL (Suçun Takibinin Şikayete Tabi Olduğu/Ölen Kişiler İçin Düşünülemeyeceği – Özel Hayatın Gizliliğini İhlal)

• ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL (Haberleşmenin Gizliliğini İhlal – Müteveffanın Mirasçısı Müştekilerin Özel Hayatlarına İlişkin Bilginin Bulunmaması Sonucu Suçun Unsurlarının Oluşmayacağı/Suçun Takibinin Şikayete Tabi Olduğu/Ölen Kişiler İçin Düşünülemeyeceği)

• MEKTUPLARIN YAYINLANMASI (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal – Müzayedeyi Yapan Şirketten Dijital Ortamda Temin Edilen Mektup Kopyalarının Yayınlanması ve Asıllarının Bulunmaması Nedeniyle 2863 S.K’nun 23/son Md. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği)

• KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI (Müzayedeyi Yapan Şirketten Dijital Ortamda Temin Edilen Mektup Kopyalarının Yayınlanması ve Asıllarının Bulunmaması Nedeniyle 2863 S.K’nun 23/son Md. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal)DEVAMI

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: