5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 129

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret

(1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 129.– Madde metninde, hakaret suçundan dolayı cezanın kaldırılması ve azaltılması bakımından üç ayrı duruma ilişkin hüküm bulunmaktadır. DEVAMI

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/24658

K. 2012/18375

T. 25.9.2012

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Olay Sırasında Karakolun İçerisine Alınarak Darp Edildiğine Dair Savunmasının Tanık Beyanıyla Desteklendiği – Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Araştırılacağı )

• DARP NEDENİYLE DİRENME VE HAKARET ( Sanığın Olay Sırasında Karakolun İçerisine Alınarak Darp Edildiğine Dair Savunmasının Tanık Beyanıyla Desteklendiği – Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle Hakaret Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Gözetileceği )

• TANIK BEYANI ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret – Sanığın Olay Sırasında Karakolun İçerisine Alınarak Darp Edildiğine Dair Savunmasının Tanık Beyanıyla Desteklendiğinin Gözetileceği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme/Sanığın Olay Sırasında Karakolun İçerisine Alınarak Darp Edildiğine Dair Savunmasının Tanık Beyanıyla Desteklendiği – Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Araştırılacağı )

• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE HAKARET ( Sanığın Olay Sırasında Karakolun İçerisine Alınarak Darp Edildiğine Dair Savunmasının Tanık Beyanıyla Desteklendiği – Haksız Fiil Nedeniyle Hakaret Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Gözetileceği )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/24905

K. 2011/38654

T. 15.11.2011

• HAKARET ( 5237 Sayalı TCK’nu Düzenlemesinde Suçun Haksız Fiile Karşı Tepki Olarak İşlenmesi Halinde Verilecek Cezanın İndirilebileceği Gibi Ceza Vermekten Vazgeçilebileceği – Hakeret Suçu Hakkında 5237 Sayılı TCK Düzenlemesinin 765 Sayılı TCK’na Göre Daha Lehe Olduğu )

• SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Hakaret Suçunun Soruşturması ve Kovuşturmasının Şikayete Bağlı Olduğu – Uzlaştırma İşlemi Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• UZLAŞTIRMA ( Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Uzlaştırma İşlemi Yapılması Gereği – Hakaret Suçu Suçunun Soruşturması ve Kovuşturmasının Şikayete Bağlı Olduğu Halde Uzlaştırma İşlemi Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: