5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 127

İsnadın ispatı

(1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 127.– Madde metninde, kişiye somut isnatta bulunulması hâlinde, isnadın ispatı düzenlenmektedir. Anayasamızda da isnadın ispatına ilişkin özel bir hüküm bulunmaktadır.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2006/4-162

K. 2006/181

T. 11.7.2006

• BASIN YOLUYLA SÖVME ( Eylemin Katılanı Görevinden Dolayı Aşağılama Küçültme Boyutuna Ulaşmadığı Anlaşıldığından Suçun Oluşmadığı )

• AŞAĞILAMA KÜÇÜLTME ( Sanığın Siyasi Bir Kişilik Olan Katılanın Görevinden Kaynaklanan Uygulamalarını Polemik Yaratan ve Rahatsız Eden Bir Üslupla Sorgulandığı – Aşağılama Küçültme Boyutuna Ulaşmadığından Sövme Suçunun Oluşmadığı )

• SİYASİ KİŞİNİN ELEŞTİRİLMESİ ( Katılanın Görevinden Kaynaklanan Uygulamalarını Polemik Yaratan ve Rahatsız Eden Bir Üslupla Sorgulandığı – Aşağılama Küçültme Boyutuna Ulaşmadığından Sövme Suçunun Oluşmadığı )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1261

K. 2008/5306

T. 1.4.2008

• KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARININ BULUNMAMASI ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Dosyası Getirtilip 5237 Sayılı TCY’nın 129.Maddesinin Uygulama Koşullarının Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )

• HIRSIZLIK FİİLİ NEDENİYLE HAKARET ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Dosyası Getirtilip 5237 Sayılı TCY’nın 129.Maddesinin Uygulama Koşullarının Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )

• İSNADIN İSPATI ( Sanığın Evinden Yapılan Hırsızlık Olayı Sonrası Katılana Karşı Hakaret Eylemini Gerçekleştirmesi Katılan Hakkında Hırsızlık Suçundan Dava Açıldığı – 5237 Sayılı TCY’nın 129.Maddesinin Uygulama Koşullarının Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: