5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 126

Mağdurun belirlenmesi

(1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 126.– Hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun belli veya belirlenmesinin olanaklı bulunması gereklidir. İşte bu maddeyle suçu işleyen tarafından mağdurun kimliğinin açıkça belirtilmediğinde, ne gibi bir durumun varlığı hâlinde ismin belirtilmiş ve hakaretin açıklanmış sayılacağına ait ölçü gösterilmektedir.
Madde, aslında usûl hukuku bakımından ispata yönelik, karineye benzer bir ölçü getirmiş bulunmaktadır.

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2006/7080

K. 2008/111

T. 14.1.2008

• GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Komşusuna Ait İşyerinde Haciz İşlemi Sırasında Eşyaların Kendisine Yediemin Olarak Teslimi İsteğinin Kabul Edilmemesi – Mağdur İcra Müdürünün Duyabileceği Biçimde ‘Böyle İşi Sinkaf Ederim’ Sözleri )

• KOVUŞTURULMASI YAKINMAYA BAĞLI OLMAYAN SUÇ ( Sanığın Hacizde Eşyaların Kendisine Yediemin Olarak Teslimi İsteğinin Kabul Edilmemesi/Mağdur İcra Müdürünün Duyabileceği Biçimde ‘Böyle İşi Sinkaf Ederim’ Sözleri – Görevliye Sövme )

• İCRA MÜDÜRÜNE SÖVME ( Sanığın Hacizde Eşyaların Kendisine Yediemin Olarak Teslimi İsteğini Kabul Etmeyen/Duyabileceği Biçimde ‘Böyle İşi Sinkaf Ederim’ Sözleri – Görevliye Sövme ) DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: