5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 119

Ortak hüküm

(1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 119.– Bu madde, birinci fıkrada sayılan suçlar açısından söz konusu olan ve cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli unsurları göstermektedir. Maddenin birinci fıkrasında, bu nitelikli unsurlar, seçimlik olarak belirlenmişlerdir; yani bir olayda bu hâllerden bir veya birkaçının gerçekleşmiş olması durumunda; bu fıkraya göre cezanın artırılması gerekmektedir.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2012/18549

K. 2012/17156

T. 17.9.2012

• TEHDİT SUÇU ( Simitçilik Yapan Sanığın Şikayetçinin Dükkanına Girerek Ucuz Simit Satmaması için Tornavida ile Tehditte Bulunması Şeklindeki Eyleminin İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunu Oluşturduğunun Mahkemece Tartışılması Gerektiği )

• İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU ( Simitçilik Yapan Sanığın Şikayetçinin Dükkanına Girerek Ucuz Simit Satmaması için Tornavida ile Tehditte Bulunması Şeklindeki Eyleminin Değerlendirilmesinde Hata Yapıldığı – Yetersiz Gerekçe )

• SANIĞIN EYLEMİNDE ÖZEL HÜKMÜN DİKKATE ALINACAĞI ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunun Varlığının Araştırılacağı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI GEREĞİ ( Eldeki Davada Giderilmesi Gereken Ölçülebilir ve Belirlenerebilir Maddi Bir Zararın Oluşmadığı – Manevi Zararın ise Hüküm Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Etmediğinin Kabulü )

• MADDİ VE MANEVİ ZARAR ( Davada Giderilmesi Gereken Ölçülebilir ve Belirlenerebilir Maddi Bir Zararın Oluşmadığı – Manevi Zararın ise Hüküm Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Etmediği – Hükmün Açıklanmasını Geri Bırakma )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/28524

K. 2011/3635

T. 27.10.2011

• HIRSIZLIK ( Kesinleşmiş Hükümlülüklerin İnfaz Aşamasında Toplanmasının Öngörüldüğü – Hükmolunan Cezaların Ayrı Ayrı Yerine Getirilmesi Yerine Toplanmalarına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• MALA ZARAR VERME ( Kesinleşmiş Hükümlülüklerin İnfaz Aşamasında Toplanmasının Öngörüldüğü – Hükmolunan Cezaların Ayrı Ayrı Yerine Getirilmesi Yerine Toplanmalarına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLÜLÜKLERİN TOPLANMASI ( İnfaz Aşamasında Toplanması Gereği )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( İddianamede Sanık Hakkında 5237 S.K. Md. 119/1-c Uygulanmasının İstenmediği – Ek Savunma Hakkı Verilmeden Uygulama Yapılamayacağı )

• EK SAVUNMA HAKKI ( Konut Dokunulmazlığını Bozma – İddianamede Sanık Hakkında 5237 S.K. Md. 119/1-c Uygulanması İstenmediği/Ek Savunma Hakkı Verilmeden Uygulama Yapılamayacağı )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: