5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 117

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

(1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası verilir.

(3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza verilir.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 117.– Anayasamızda herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip bulunduğunu ve özel teşebbüsler kurmanın serbest olduğu açıklanmıştır. Bu suç tanımı ile söz konusu temel hürriyetin güvence altına alınması amaçlanmıştır.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/12113

K. 2013/563

T. 17.1.2013

• İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEME SUÇU ( Sanığın Eylemin Birleşik Suç Hükümlerine Göre Düzenlenen Şikayete Bağlı Olan İş ve Çalışma Özgürlüğünü Engelleme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gereği – Birleşik Suç )

• BİRLEŞİK SUÇ ( Sanığın Tehdit ve Darp Etmekten İbaret Eyleminin Özel Kast Açısıdan Biri Diğerinin Unsurunu Oluşturması Nedeniyle Tek Fiil Sayılan ve İçtima Hükümlerinin Uygulanmayacağını Öngören Birleşik Suç’a Göre Değerlendirileceği )

• KASTEN YARALAMA ( Taşımacılık İşi Yapan Sanığın Şikayetçilerin İşyerine Gelerek Katılanı Yumrukla Yaraladığı – Eldeki Davada İş ve Çalışma Özgürlüğünü Engelleme Suçunun Oluşup Oluşmadığının Mahkemece Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )

• TEHDİT VE DARP ( Sanığın Şikayetçilerin İşyerine Gelerek “Müşterime Nakliye Gönderirsen Sonucuna Katlanırsın” Şeklindeki Sözleri/Katılanı Yararlaması ve Dükkan Camını Kırması – Eylemin Tek Fiil Sayılacağı/İçtima Uygulanamayacağı )

• İÇTİMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI ( Sanığın Eylemin Özel Kast Açısından Biri Diğerinin Unsurunu Oluşturması Nedeniyle Tek Fiil Sayılan ve İçtima Hükümlerinin Uygulanmayacağını Öngören Birleşik Suç Hükümlerine Göre Değerlendirileceği )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2012/18549

K. 2012/17156

T. 17.9.2012

• TEHDİT SUÇU ( Simitçilik Yapan Sanığın Şikayetçinin Dükkanına Girerek Ucuz Simit Satmaması için Tornavida ile Tehditte Bulunması Şeklindeki Eyleminin İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunu Oluşturduğunun Mahkemece Tartışılması Gerektiği )

• İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU ( Simitçilik Yapan Sanığın Şikayetçinin Dükkanına Girerek Ucuz Simit Satmaması için Tornavida ile Tehditte Bulunması Şeklindeki Eyleminin Değerlendirilmesinde Hata Yapıldığı – Yetersiz Gerekçe )

• SANIĞIN EYLEMİNDE ÖZEL HÜKMÜN DİKKATE ALINACAĞI ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunun Varlığının Araştırılacağı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI GEREĞİ ( Eldeki Davada Giderilmesi Gereken Ölçülebilir ve Belirlenerebilir Maddi Bir Zararın Oluşmadığı – Manevi Zararın ise Hüküm Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Etmediğinin Kabulü )

• MADDİ VE MANEVİ ZARAR ( Davada Giderilmesi Gereken Ölçülebilir ve Belirlenerebilir Maddi Bir Zararın Oluşmadığı – Manevi Zararın ise Hüküm Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Etmediği – Hükmün Açıklanmasını Geri Bırakma )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: