5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 115

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme

MADDE 115 – (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Dini ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre ceza verilir.

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2007/9414

K. 2011/35534

T. 18.7.2011

• HIRSIZLIK ( Sanığın Görevlileri Gördüğü Anda Belinden Silah Çıkardığı/Etkisiz Hale Getirmek İçin Zor Kullandığı – Eylemin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Kanıtları Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• YAĞMA ( Sanığın Çalma Eylemde Görevlileri Gördüğü Anda Belinden Silah Çıkardığı/Etkisiz Hale Getirmek İçin Zor Kullandığı – Eylemin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Kanıtları Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• EK SAVUNMA HAKKI ( Hırsızlık/İddianamede Sanık Hakkında 765 S.K. Md. 523’ün Uygulanmasının Talep Edildiği – Ek Savunma Hakkı Verilmeden Hüküm Kurulamayacağı )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Hırsızlık – Sanığın Eyleminin Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğu )

• MALA ZARAR VERME ( Hırsızlık – Sanığın Eyleminin Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğu )

• HIRSIZLIK MÜRACAAT VE GÖRGÜ TESPİT TUTANAĞI ( Dosyada Onaysız Fotokopilerinin Bulunmasının Hukuka Aykırı Olacağı )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2009/26

K. 2011/915

T. 2.2.2011

• CEBİR KULLANMA ( Kamu Görevlisine Karşı Görevini Yapmasını Engellemek Amacıyla İşlenmiş İse Cebir Kullanma Suçunu Değil TCY.nın 265. Md.sinde Düzenlenen “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu” Oluşturduğu )

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Cebir Kullanma Eylemi Kamu Görevlisine Karşı Görevini Yapmasını Engellemek Amacıyla İşlenmiş İse Oluşturduğu – Cebir Kullanma Suçunu Oluşturmadığı )

• BİR KİMSEYİ SİYASİ DÜŞÜNCE VE KANAATLERİNİ AÇIKLAMAYA ZORLAMAK YA DA AÇIKLAMAKTAN MEN ETMEK ( Cebir Kullanmak Suretiyle İşlendiği Taktirde “Düşünce ve Kanaat Özgürlüğünün Kullanılmasını Engelleme Suçunu” Oluşturduğu )

• ZOR KULLANMAK ( Mağdurun Kollarından Tutmak Kolunu Bükmek vs. Gibi Temasla Mümkün Olduğu Kadar Belirli Mesafeden Bir Cismin Atılması Savrulması Vurulması Suretiyle de Gerçekleştirilebileceği )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: