5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 110

Etkin pişmanlık

(1) Yukarıdaki maddede tanımlanan suçu işleyen kişi, bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın, onu kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakacak olursa cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 110.– Madde metninde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu açısından etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Etkin pişmanlık için, suç tamamlandıktan sonra, mağdurun güvenli bir yerde serbest bırakılması gerekir. Bunun, kendiliğinden olması, yani herhangi bir zorlama olmadan gerçekleşmesi gerekir. Ayrıca, etkin pişmanlığın, bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce gerçekleşmesi gerekir. Soruşturma makamlarının işe el koymasından serbest bırakma hâlinde, etkin pişmanlık hükmünden yararlanılamayacaktır.
Etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için, hürriyetinden yoksun kılınan mağdurun şahsına zarar verilmemelidir.
Etkin pişmanlık hâlinde, kişinin cezasında belli bir oranda indirim yapılması gerektiği kabul edilmiştir.

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2010/6-208

K. 2011/64

T. 26.4.2011

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU ( Mağduru Manevi Cebirle Kendi Hakimiyet Alanlarına Götürerek Ondan Para Aldıkları – 5237 S.K. Md.110 Etkin Pişmanlık Hükmünün Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Gözetileceği )

• YAĞMA ( İşlenmiş Olmasının Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Açısından Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına Engel Olmadığı )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Açısından Uygulanması İçin Diğer Koşulların Oluştuğu/Mağdurun Şahsına Zarar Verilmemesi Koşulunun Değerlendirileceği – Mağdurun Vücut Bütünlüğüne ve Cinsel Dokunulmazlığına Yönelik Davranışlarda Bulunulmadığından Uygulanacağı )

• MAĞDURUN ŞAHSINA ZARAR ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu/Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması İçin Bu Koşulun Değerlendirileceği – Bu Zararın Kişinin Vücut Bütünlüğüne ve Cinsel Dokulmazlığına Yönelik Olacağı/Her Türlü Zararın Bu Kapsamda Değerlendirilmediği )

• MANEVİ VE EKONOMİK ZARAR ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu/Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması Koşullarından Birinin Mağdurun Şahsına Yönelik Zarar Verilmemiş Olması Gerektiği – Bu Zararların Mağdurun Şahsına Yönelik Zarar Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )

• ETKİN PİŞMANLIK KOŞULLARI ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu – Şahsına Zarar Verilmeyen Mağdurun Sanıklarca Soruşturma Başlamadan Kendilerinden ve Güvenli Bir Yerde Serbest Bırakmaları Gerektiği )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4830

K. 2012/12657

T. 21.6.2012

• YAĞMAYA KALKIŞMA SUÇU ( Örgüt Üyesi Olan Sanıktan Borç Para Alındığı/Sanığın Parayı Ödemezse Yakınanın Arkadaşlarını Kaçıracağını Söylediği – Diğer Sanığın Yakınanı Terminalde Sıkıştırarak Borcunu Ödemesini Bir Daha Gelirsem Öldürmeye Gelirim Diye Söylediği Olayda Suçun Unsurları Oluştuğu )

• TEHDİT ( Sanığın Parayı Ödemezse Yakınanın Arkadaşlarını Kaçıracağını Söylediği/Diğer Sanığın Yakınanı Terminalde Sıkıştırarak Borcunu Hemen Ödemesini Ödemezse Bir Daha Öldürmeye Gelirim Diye Söylediği – Yağmaya Kalkışma Suçunun Oluştuğu )

• SANIKTAN ALINAN BORÇ PARANIN ÖDENEMEMESİ ÜZERİNE SÖYLENEN SÖZLER ( Sanığın Eyleminin Yağmaya Kalkışma Suçunu Oluşturduğu – Tehdit Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: