5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 107

Şantaj

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 107.– Maddeyle, şantaj fiilleri suç hâline getirilmiş olmaktadır. Şantajda da kişiyi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama söz konusudur. DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2011/6-166

K. 2011/213

T. 18.10.2011

• BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Suçun Mağduru Kart Hamili Olduğuna Göre Banka Sayısınca Suç Oluşmayacağı – Ancak Sanıkların Katılandan Yağma İle Elde Ettikleri İki Bankaya Ait Kartları İle Değişik Zaman Aralıklarında Toplam 6 Kez Para Çekme İşlemi Yaptıklarından Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması – Sanıkların Katılandan Yağma İle Elde Ettikleri İki Bankaya Ait Kartları İle Değişik Zaman Aralıklarında Toplam 6 Kez Para Çekme İşlemi Yaptıklarından Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )

• YAĞMA ( Sanıkların Mağduru Alıkoyup Yaralayarak Parasını Aldıkları/Çıplak Fotoğraflarını Çekip Tehdit Ederek de Ek Para İstedikleri – Eylemin Bütünüyle Yağma Suçunu Oluşturduğu/Ayrıca Şantaj Suçunun Oluşmayacağı )

• KATILANI ALIKOYUP ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEK VE BUNUNLA TEHDİT ETMEK SURETİYLE PARA İSTEMEK ( Eylemin Bütünüyle Yağma Suçunu Oluşturduğu – Ayrıca Şantaj Suçunun Oluşmayacağı )

• ŞANTAJ ( Sanıkların Mağduru Alıkoyup Yaralayarak Parasını Aldıkları/Çıplak Fotoğraflarını Çekip Tehdit Ederek de Ek Para İstedikleri – Eylemin Bütünüyle Yağma Suçunu Oluşturduğu/Ayrıca Şantaj Suçunun Oluşmayacağının Gözetileceği )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/17703

K. 2012/18222

T. 11.9.2012

• KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (Mağdurenin Çıplak Vaziyetteki Görüntü ve Fotoğraflarının Kaydedilmesinden İbaret Eylemin Bu Suçu Oluşturmayacağı – Şantaj Suçu )

• ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL (Şantaj Suçu – Mağdurenin Bilgisi ve Rızası Kapsamında Gerçekleşmesi Nedeniyle Kaydetmekten İbaret Haliyle Suçun Oluştuğundan Söz Edilemeyeceği )

• VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME (Şantaj Suçu – Mağdurenin Çıplak Vaziyetteki Görüntü ve Fotoğraflarının Kaydedilmesinden İbaret Eylemin Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunu Oluşturmayacağı )

• ŞANTAJ – TEHDİT AYRIMI (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal – Sanığın Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlamaya Yönelik Hareket Ettiğine Dair Delil Bulunmadığından Şantaj Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı/Fiilin Genel Kast ile İşlenebilen Tehdit Suçunu Oluşturacağı )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: