5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 106

Tehdit

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 106.– Maddeyle, “tehdit” bizatihi suç hâline getirilmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere tehdit diğer bazı suçlarda ayrıca unsur olarak öngörülmüştür. Burada tehdidin koruduğu hukukî değer, kişilerin huzur ve sükunudur; böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu madde ile insanın kendisine özgü sulh ve sükununa karşı işlenen saldırılar cezalandırılmış olmaktadır. Fakat, tehdidin bu maddeyle korumak istediği esas değer, kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetidir.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2011/8-778

K. 2012/1795

T. 2.10.2012

• MAĞDURU 10 DAKİKA BOYUNCA TÜFEK İLE ZORLA TUTAN SANIK ( Eylemin Silahla Tehdit Değil Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Olduğunun Gözetileceği – Pompalı Av Tüfeği İle Birlikte Tüfeğin İçinde Bulunan Av Fişeklerinin de Kullanıldığı/Zoralımına Karar Verileceği )

• SİLAHLA TEHDİT ( Sanığın Pompalı Av Tüfeği İle Eski Eşini Götürmek İsterken Eşinin Kardeşini 10 Dakika Boyunca Zorla Tuttuğu – Eylemin Silahla Tehdit Değil Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Olduğunun Gözetileceği )

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Pompalı Av Tüfeği İle Eski Eşini Götürmek İsterken Eşinin Kardeşini 10 Dakika Boyunca Zorla Tuttuğu – Eylemin Silahla Tehdit Değil Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Olduğunun Gözetileceği )

• MÜSADERE ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Olduğunun Gözetileceği – Pompalı Av Tüfeği İle Birlikte İçinde Bulunan Av Fişeklerinin de Kullanıldığı/Zoralımına Karar Verileceği )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/12113

K. 2013/563

T. 17.1.2013

• İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEME SUÇU ( Sanığın Eylemin Birleşik Suç Hükümlerine Göre Düzenlenen Şikayete Bağlı Olan İş ve Çalışma Özgürlüğünü Engelleme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gereği – Birleşik Suç )

• BİRLEŞİK SUÇ ( Sanığın Tehdit ve Darp Etmekten İbaret Eyleminin Özel Kast Açısıdan Biri Diğerinin Unsurunu Oluşturması Nedeniyle Tek Fiil Sayılan ve İçtima Hükümlerinin Uygulanmayacağını Öngören Birleşik Suç’a Göre Değerlendirileceği )

• KASTEN YARALAMA ( Taşımacılık İşi Yapan Sanığın Şikayetçilerin İşyerine Gelerek Katılanı Yumrukla Yaraladığı – Eldeki Davada İş ve Çalışma Özgürlüğünü Engelleme Suçunun Oluşup Oluşmadığının Mahkemece Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )

• TEHDİT VE DARP ( Sanığın Şikayetçilerin İşyerine Gelerek “Müşterime Nakliye Gönderirsen Sonucuna Katlanırsın” Şeklindeki Sözleri/Katılanı Yararlaması ve Dükkan Camını Kırması – Eylemin Tek Fiil Sayılacağı/İçtima Uygulanamayacağı )

• İÇTİMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI ( Sanığın Eylemin Özel Kast Açısından Biri Diğerinin Unsurunu Oluşturması Nedeniyle Tek Fiil Sayılan ve İçtima Hükümlerinin Uygulanmayacağını Öngören Birleşik Suç Hükümlerine Göre Değerlendirileceği )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: