5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 105

Cinsel taciz

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2)(Değişik: 29/6/2005 – 5377/13 md.) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 105.– Madde metninde cinsel taciz suçu tanımlanmıştır.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2010/5-237

K. 2010/242

T. 30.11.2010

• CİNSEL TACİZ ( Hükümde Yasa Yoluna Başvurunun Yanlış Belirtildiği/Sanığın Yokluğunda Verilen Hükmün Yanlış Yasa Yolu İle Bildirimiyle Sanığa Tebliğ Edilerek Kesinleştirildiği – Kararın Usulüne Uygun Olarak Sanığa Bildirilmesi Gerektiği )

• YASA YOLUNA BAŞVURU HAK VE YETKİSİ BULUNANLARIN YANILTILMASI ( Kararın Usulüne Uygun Olarak Sanığa Bildirilmesi Gerektiği – Tebliğden Sonra Sanığın Temyiz Yasa Yoluna Başvurması Halinde Temyiz İncelemesinin Yapılması Gereği )

• YASA YARARINA BOZMA ( Hükümde Yasa Yoluna Başvurunun Yanlış Belirtildiği/Kararın Usulüne Uygun Olarak Sanığa Bildirilmesi Gerektiği – Tebliğden Sonra Sanığın Temyiz Yasa Yoluna Başvurması Halinde Temyiz İncelemesinin Yapılması Gereği/Yasa Yararına Bozma Kararının Reddedileceği )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/10722

K. 2012/9346

T. 2.10.2012

• CİNSEL TACİZ ( Sanığın Kendisinden 42 Yaş Küçük Lise Öğrencisi Olan Mağdureye 1 Yıl Boyunca Camdan Cinsel Organını Gösterdiği – Mağdurenin Sanıkla Arasında İftira Atmasını Gerektirir Herhangi Bir Husumet Bulunmadığı/Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçunun Oluşacağı )

• YAŞI KÜÇÜK MAĞDUREYE 1 YIL BOYUNCA CAMDAN CİNSEL ORGANINI GÖSTERMEK ( Mağdurenin Sanıkla Arasında İftira Atmasını Gerektirir Herhangi Bir Husumet Bulunmadığı – Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçunun Oluşacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Kendisinden 42 Yaş Küçük Lise Öğrencisi Olan Mağdureye 1 Yıl Boyunca Camdan Cinsel Organını Gösterdiği – Mağdurenin Sanıkla Arasında İftira Atmasını Gerektirir Herhangi Bir Husumet Bulunmadığı/Eylemin Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçu Olduğunun Gözetileceği )

• ÇOCUĞA KARŞI İŞLENEN CİNSEL TACİZ ( Sanığın Lise Öğrencisi Olan Mağdureye 1 Yıl Boyunca Camdan Cinsel Organını Gösterdiği – Mağdurenin Sanıkla Arasında İftira Atmasını Gerektirir Herhangi Bir Husumet Bulunmadığı/Eylemin Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçu Olduğunun Gözetileceği )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: