5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 102

Cinsel saldırı

(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 102.– Cinsel dokunulmazlık, kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunulması suretiyle ihlâl edilir. Bu bölümde yer alan suçlarla korunan ortak hukukî değer, kişilerin cinsel dokunulmazlığıdır. Bu Bölümde yer alan suçlar, esasen kişiye karşı işlenmiş olan suçlar olması itibarıyla, İkinci Kitabın “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı İkinci Kısım altında düzenlenmişlerdir.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/14-1409

K. 2013/37

T. 5.2.2013

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Elinde Bıçak Olduğu Halde Katılanın Kolundan Zorla Tutarak Gitmesini Engellediği/Kurtulmak İsteyen Katılanı Bırakmadığı – Sonrasında Cinsel Saldırı Suçunu İşlediği/Suçun Oluştuğunun Kabulü Gereği )

• CİNSEL SALDIRI ( Sanığın Elinde Bıçak Olduğu Halde Katılanın Kolundan Zorla Tutarak Gitmesini Engellediği/Kurtulmak İsteyen Katılanı Bırakmadığı – Sonrasında Cinsel Saldırı Suçunu İşlediği/Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun da Oluşacağı )

• KATILANIN KOLUNDAN ZORLA TUTARAK GİTMESİNİ ENGELLEMEK ( Sanığın Elinde Bıçak Olduğu Halde Katılanın Kolundan Zorla Tutarak Gitmesini Engellediği/Kurtulmak İsteyen Katılanı Bırakmadığı – Sonrasında Cinsel Saldırı Suçunu İşlediği/Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun da Oluşacağı )

• SANIĞIN KENDİSİNDEN KURTULMAK İSTEYEN KATILANI ZORLA TUTMASI ( Sanığın Elinde Bıçak Olduğu Halde Katılanın Kolundan Zorla Tutarak Gitmesini Engellediği – Sonrasında Cinsel Saldırı Suçunu İşlediği/Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan da Hüküm Kurulacağı )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/11328

K. 2012/9412

T. 3.10.2012

• NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI ( Kendisini Tarikat Lideri Olarak Tanıtan Sanığın Zoraki Sıvı İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurların Rızasını İfsada Uğrattığı/Anal Oral ve Vajinal Yoldan İlişkiye Girdiği – Dini İstismar Etmek Suretiyle Suçun Oluşacağı )

• TARİKAT LİDERİ OLDUĞUNU İDDİA EDEN SANIK ( Sanığın Zoraki Sıvı İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurların Rızasını İfsada Uğrattığı/Anal Oral ve Vajinal Yoldan İlişkiye Girdiği – Dini İstismar Etmek Suretiyle Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Oluştuğu )

• DİNİ İSTİSMAR EDEREK NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNU İŞLEMEK ( Sanığın Zoraki Sıvı İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurların Rızasını İfsada Uğrattığı/Anal Oral ve Vajinal Yoldan İlişkiye Girdiği – Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• RIZANIN İFSAD EDİLMİŞ OLMASI ( Sanığın Zoraki Sıvı İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurların Rızasını İfsada Uğrattığı/Anal Oral ve Vajinal Yoldan İlişkiye Girdiği – Dini İstismar Etmek Suretiyle Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Oluştuğu )

• SIVI İÇİREREK RIZAYI İFSADA UĞRATMAK ( Kendisini Tarikat Lideri Olarak Tanıtan Sanığın İçeriği Belirlenemeyen Bir Sıvıyı Zorla İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurlar İle Cinsel İlişkiye Girdiği – Dini İstismar Etmek Suretiyle Cinsel Saldırı Suçunun Oluştuğu )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: