5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 101

Kısırlaştırma

(1) Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran kimse, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa, ceza üçte bir oranında artırılır.

(2) Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 101.– Madde, kişiler üzerinde rızaları olmadan kısırlaştırma ameliyesini gerçekleştiren kimsenin ne suretle cezalandırılacağını göstermektedir.
İkinci fıkrada, rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma ameliyesini gerçekleştirme hususunda meslek ve uzmanlık olarak yetkisi olmayan kimsenin fiili icra etmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.
Kısırlaştırma ameliyesinin kişinin ölümüne veya bedensel bir zarara neden olması hâlinde, failin netice sebebiyle ağırlaşmış suçlara ilişkin hükümler çerçevesinde sorumluluğu cihetine gidileceğinde kuşku yoktur.

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2008/9224

K. 2009/694

T. 2.2.2009

• CİNSEL SALDIRI ( Eylemin On Yaşındaki Mağdurun Boğazını Sıkıp Ağzını Eliyle Kapatıp Burnunu Sıkarak Cebirle Gerçekleştirilmesi – Sanık Hakkında 5237 S. TCK. Md. 103/4’ün Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI ( Eylemin Cebirle Gerçekleştirilmesi – 5237 Sayılı TCK’nun 103/4. Maddesinin Uygulanması Gereği )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: