5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 98

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

(1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 98.– Madde metninde, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimse olabilir. Suçun faili ise, herkes olabilir. DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2011/1-452

K. 2012/57

T. 28.2.2012

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Katılanlarla Arasında Önceye Dayalı Düşmanlığın Bulunması Olay Günü Önce Ele Geçmeyen Tabancayla Katılana Göğüs Bölgesini Hedef Seçerek Yakın Mesafeden Ateş Etmesi – Sanığın Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğu ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu)

• KASTEN ÖLÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Katılanlarla Arasında Önceye Dayalı Düşmanlığın Bulunması/Katılana Göğüs Bölgesini Hedef Seçerek Yakın Mesafeden Ateş Etmesi – Sanığın Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğu ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu)

• TEKERRÜR ( Koşullarının Bulunup Bulunmadığı ve Hükümlü Hakkında Kaçıncı Kez Tekerrür Hükümlerinin Uygulandığı ve Tekerrür Sebebiyle Hükümlünün Cezaevinde Kalacağı Süreye Eklenecek Sürenin Belirlenmesi İçin Mahkumiyet Kararında Açıkça Hangi Hüküm Sebebiyle Kişinin Mükerrir Sayıldığının Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu)

• BİRDEN FAZLA TEKERRÜRE ESAS ALINABİLECEK HÜKÜMLÜLÜĞÜN BULUNMASI ( Halinde İse Bunlardan En Ağırının Esas Alınması ve Tekerrüre Esas Alınanın Hükümde Açıkça Gösterilmesi Gerektiği)DEVAMI

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2009/20201

K. 2010/32787

T. 6.12.2010

• ERTELEME ( Suçu İşledikten Sonraki Yargılama Sürecinde Pişmanlık Gösterip Göstermediği Nazara Alınıp Tekrar Suç İşleyip İşlemeyeceği Konusunda Oluşan Kanaat Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )

• PİŞMANLIK ( Suçu İşledikten Sonraki Yargılama Sürecinde Pişmanlık Gösterip Göstermediği Nazara Alınıp Tekrar Suç İşleyip İşlemeyeceği Konusunda Oluşan Kanaat Değerlendirilerek Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine Karar Verilmesi Gerektiği )

• ZARARIN AYNEN İADESİ ( Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilip Giderilmediği Araştırılarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILIP BIRAKILMAYACAĞI ( Yeniden Suç İşleyip İşlemeyeceği Hususundaki Kanaat İle Mağdurun Zarar Talebi Olup Olmadığı ve Bu Zararın Aynen İade Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilip Giderilmediği Araştırılarak Değerlendirilmesi Gerektiği )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: