5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 78

Örgüt

(1) Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

(3) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 78.– Gerek soykırım suçunun gerek insanlığa karşı suçların örgüt şeklindeki bir yapılanmayla da işlenmesi hâlinde madde, bu tür suçları işlemek amacıyla örgüt kurulmasını ve bu örgütlere katılmayı ayrıca cezalandırmaktadır. Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmiş olması hâlinde ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunacağı gözden uzak tutulmamalıdır.

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2004/18181

K. 2006/10269

T. 2.5.2006

• TAKSİRLE YARALAMA ( Sağlık Ocağında Görevli Hemşire ve Ebe Olan Sanıkların Vücuda Enjeksiyon Biçimi Farklı Olan Kızamık Aşısı Yerine Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Kızamık Suyu İle Sulandırılmış Verem Aşısı Yapmaları )

• DİKKAT VE ÖZENSİZLİK SONUCU YANLIŞ AŞI ( Sağlık Ocağında Görevli Hemşire ve Ebe Olan Sanıkların Vücuda Enjeksiyon Biçimi Farklı Olan Kızamık Aşısı Yerine Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Kızamık Suyu İle Sulandırılmış Verem Aşısı Yapmaları – Taksirle Yaralama )

• GÖREVİ SAVSAMA ( Sağlık Ocağında Görevli Hemşire ve Ebe Olan Sanıkların Vücuda Enjeksiyon Biçimi Farklı Olan Kızamık Aşısı Yerine Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Kızamık Suyu İle Sulandırılmış Verem Aşısı Yapmaları )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: