5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 96

Eziyet

(1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,

İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 96.– Eziyet olarak, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulması gerekir.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2011/3608

K. 2012/20031

T. 18.6.2012

• ÇOCUĞA KARŞI EZİYET SUÇU ( Sanıkların Katılanın 13 Aylık Çocuğu Olan Mağdurun Vücudunda Sigara Söndürüp Aç Susuz Bıraktığı/Döverek Kolunu Kırdıkları – Eziyet Suçunda Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerin Düzenlenmediği/Suçun Nitelikli Halinin Gözetilerek Cezanın Belirleneceği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Sanıkların Katılanın 13 Aylık Çocuğu Olan Mağdurun Vücudunda Sigara Söndürüp Aç Susuz Bıraktığı/Döverek Kolunu Kırdıkları – Yaraların Ağırlığı Nedeniyle Asgari Haddin Üzerinde Ceza Tayini Gerektiği/Ayrıca Yaralama Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )

• EZİYET ( Sanıkların Katılanın 13 Aylık Çocuğu Olan Mağdurun Vücudunda Sigara Söndürüp Aç Susuz Bıraktığı/Döverek Kolunu Kırdıkları – Yaraların Ağırlığı Nedeniyle Asgari Haddin Üzerinde Ceza Tayini Gerektiği/Ayrıca Yaralama Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )

• KASTEN YARALAMA ( Sanıkların Katılanın 13 Aylık Çocuğu Olan Mağdurun Vücudunda Sigara Söndürüp Aç Susuz Bıraktığı/Döverek Kolunu Kırdıkları – Eziyet Suçunun Nitelikli Halinin Oluştuğu/Ayrıca Yaralamadan Hüküm Kurulmaması Gerektiği )

• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLER ( Sanıkların Katılanın 13 Aylık Çocuğu Olan Mağdurun Vücudunda Sigara Söndürüp Aç Susuz Bıraktığı/Döverek Kolunu Kırdıkları – Eziyet Suçunda Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerin Düzenlenmediği/Suçun Nitelikli Halinden Ceza Tayin Edileceği )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2010/6869

K. 2011/47

T. 17.1.2011

• EZİYET ( Sanığın Kendi Çocuğu Olan Mağduru Diğer Sanıkla Birlikte Dövdüğü/Diğer Sanığın Mağduru Kızgın Demir İle Yakmasına Göz Yumduğu – Eziyet Suçunun Oluşacağı )

• ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU ( Koruma ve Gözetim Yükümlülüğünün Kabulü İçin Yasadan Kaynaklanması Gerekmediği – Eylemi Sanığın Birlikte Yaşadığı Diğer Sanığın Oğluna Uyguladığı/5237 S.K. Md. 103/3’ün Uygulanacağı )

• KORUMA VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çocukların Cinsel İstismarı Suçu – Yükümlülüğün Kabulü İçin Yasadan Kaynaklanması Gerekmediği/Sanığın Birlikte Yaşadığı Diğer Sanığın Oğluna Karşı Gerçekleştirdiği Eyleminde Md. 103/3’ün Uygulanacağı )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: