5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 94

İşkence

(1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Suçun;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,
İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.
(6) (Ek: 11/4/2013-6459/9 md.) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 94.– Madde metninde işkence suçu tanımlanmıştır.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/29994

K. 2012/38227

T. 13.12.2012

• İŞKENCE SUÇU ( Teşkil Eden Fiillerin Aslında Kasten Yaralama Hakaret Tehdit Cinsel Taciz Niteliği Taşıyan Fiiller Olduğu – Sistematik Bir Şekilde ve Belli Bir Süreç İçinde İşlendiği )

• GÖREVLİ YARGI YERİ ( İşkence Suçu – Askeri Mahkemelere ve Adliye Mahkemelerine Tabi Kişiler Tarafından Bir Suçun Müştereken İşlenmesi Halinde Yargılama Yetkisinin Eğer Suç Askeri Ceza Kanununda Yazılı Olmayan Bir Suç İse Adliye Mahkemelerine Ait Olduğu )

• GÖREV NEDENİYLE BOZMA ( Verildiği Zaman Yürürlükte Bulunan Yargılama Yasasına Uygun Olan Hüküm Ancak Başka Bozma Nedenlerinin Bulunması Halinde Önceki Hüküm Ortadan Kalkıp Mahkemenin Görevi Sona Ereceğinden Bozulabileceği – İşkence Suçu )

• USULİ KAZANILMIŞ HAK ( İşkence Suçu – Sanık Hakkında Katılanlara Yönelik Eylemleri Nedeniyle Mahkeme Tarafından Tayin Olunan Hükmü Katılanların Temyiz Etmediği/Sanık Müdafiinin Temyizi Üzerine Bozmaya Konu Cezadan Daha Ağır Olamayacağı )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2006/1809

K. 2006/8537

T. 24.11.2006

• İŞKENCE YAPMA SUÇU ( İlgili Hastanede Tedavi Gördüğü Süreye İlişkin Kayıt ve Raporlar Getirtilerek Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Müştekide Tanısı Konulan Depresyona İlişkin Bulguların Kişide Meydana Getireceği Rahatsızlıkların Sonucu Olarak Beyanına Ne Ölçüde İtibar Edileceği Saptanarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )

• UZMAN RAPORU ALINMASI ( Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Müştekide Tanısı Konulan Depresyona İlişkin Bulguların Kişide Meydana Getireceği Rahatsızlıkların Sonucu Olarak Beyanına Ne Ölçüde İtibar Edileceği Saptanarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: