5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 91

Organ veya doku ticareti

(1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur.

(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

T.C.

DANIŞTAY

1. DAİRE

E. 2006/1270

K. 2007/101

T. 7.2.2007

• ORGAN VE DOKU NAKLİ ( Ölünün Gözlerini İzinsiz Olarak Almak/İlgilinin Sağlığında Aksine Vasiyet Veya Beyanının Olmaması Halinde Korneasının Alınmasının Suç Teşkil Etmediği – Lüzum-u Muhakeme Kararı Verilmesi )

• ÖLÜDEN GÖZÜN TAMAMININ İZİNSİZ OLARAK ALINMASI ( Lüzum-u Muhakeme Kararı Verilmesi – İlgilinin Sağlığında Aksine Vasiyet Veya Beyanının Olmaması Halinde Korneasının Alınmasının Suç Teşkil Etmediği )

• KORNEA ALINMASI ( Ölenin Sağlığında Aksine Vasiyet Veya Beyanının Olmaması Halinde Suç Teşkil Etmediği – Gözlerin Tamamının İzinsiz Olarak Alınmasının Lüzum-u Muhakemeyi Gerektirmesi )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: