5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 89

Taksirle yaralama

(1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(5) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 89.– Madde metninde, taksirle yaralama suçu tanımlanmıştır. “Genel Hükümler” başlıklı Birinci Kitapta yer alan taksire ilişkin hükümler, bu suç açısından da geçerlidir. Yaralama kavramının içeriği bakımından, kasten yaralama suçuna ilişkin gerekçeye bakılmalıdır.
Maddenin iki ve üçüncü fıkralarında taksirle yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri düzenlenmiştir. Bu hususlarla ilgili açıklamalar için, kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerine ilişkin madde gerekçesine bakılmalıdır.
Dördüncü fıkrada, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması hâlinde, verilecek cezanın alt ve üst sınırı belirlenmiştir.

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2011/12-378

K. 2012/137

T. 3.4.2012

• TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Suçundan Cezalandırılmasına Yaralamaya Sebebiyet Vermek Suçundan ise Şikayet Yokluğu Sebebiyle Kamu Davanın Düşmesine Dair Yerel Mahkeme Hükmü Karma Uygulama Niteliğinde Olduğundan Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu – Yaralama )

• SUÇUN NİTELİKLİ HALİ ( Ölüme Neden Olmak Suçundan Cezalandırılmasına Yaralamaya Sebebiyet Vermek Suçundan ise Şikayet Yokluğu Sebebiyle Kamu Davanın Düşmesine Dair Yerel Mahkeme Hükmü Karma Uygulama Niteliğinde Olduğundan Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

• KARMA UYGULAMA ( Ölüme Neden Olmak Suçundan Cezalandırılmasına Yaralamaya Sebebiyet Vermek Suçundan ise Şikayet Yokluğu Sebebiyle Kamu Davanın Düşmesine Dair Yerel Mahkeme Hükmü Karma Uygulama Niteliğinde Olduğundan Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

• ŞİKAYET YOKLUĞU ( Yaralama – Tek Olan Eylemden Doğan Neticelerin Bölünerek Karma Uygulama Yapılması İsabetsizliğinden Bozulmasına Karar Verilebileceği )

• KAZANILMIŞ HAK ( Yaralama – Tek Olan Eylemden Doğan Neticelerin Bölünerek Karma Uygulama Yapılması İsabetsizliğinden Bozulmasına Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/10715

K. 2013/4196

T. 25.2.2013

• TRAFİK KAZASINDA BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA ( Şikayetçi Olmayan Mağdurlarda Kemik Kırığı Oluşacak Nitelikte – Sanığın Her İki Yaralanmadan da Sorumlu Olduğu Temel Cezanın TCK Md. 89/4 Gereğince Tayini Gerektiği )

• BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA ( 200 Promil Alkolle/Sanığın Her İki Yaralanmadan da Sorumlu Olduğu Temel Cezanın TCK Md. 89/4 Gereğince Tayini Gerektiği – Şikayetçi Olmayan Mağdurlarda Kemik Kırığı Oluştuğu )

• MAĞDURLARIN ŞİKAYETÇİ OLMAMALARI ( Trafik Kazasında Kemik Kırığı Oluşacak Nitelikte Yaralanan – 200 Promil Alkollü Sanığın Her İki Yaralanmadan da Sorumlu Olduğu Temel Cezanın TCK Md. 89/4 Gereğince Tayini Gerektiği )DEVAMI

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: