5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 87

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 87.– Madde metninde kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri belirlenmiştir.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/1-941

K. 2012/1780

T. 18.9.2012

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Sataşarak Kavga Çıkardığı Olayda Adı Geçenin Kafasına Sopa İle Vurduğu/Olaydan 17 Gün Sonra Ölümün Gerçekleştiği – İlliyet Bağı Bulunduğu/Eylemin Neticesi Sebebi İle Ağırlaşmış Yaralama Değil Öldürme Olduğu )

• NETİCESİ SEBEBİYLE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Sanığın Sataşarak Kavga Çıkardığı Olayda Adı Geçenin Kafasına Sopa İle Vurduğu/Olaydan 17 Gün Sonra Ölümün Gerçekleştiği – İlliyet Bağı Bulunduğu/Eylemin Kasten Öldürme Olduğu )

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanıkların Sataştıkları Mağdurun Kafasına Sopalarla Vurduğu – Mağdurun Kemik Kırılmasına ve Hayati Tehlikeye Neden Olacak Şekilde Yaralandığı/Suçun Oluştuğu )

• KÜNT CİSİMLE KAFASINA VURULAN KİŞİNİN OLAYDAN ONYEDİ GÜN SONRA ÖLMESİ ( Eylem İle Ölüm Arasında İlliyet Bağı Bulunduğu – Kasten Öldürme Suçunun Oluştuğu )

• HAYATİ TEHLİKEYE NEDEN OLACAK ŞEKİLDE YARALANMA ( Sanıkların Mağdurun Kafasına Sopalarla Vurduğu – Mağdurun Hayati Tehlike Geçirdiği ve Kemik Kırılmasının Gerçekleştiği/Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Oluşacağı )

• SİLAH SAYILAN CİSİM ( Sanığın Çıkardığı Olayda Adı Geçenin Kafasına Sopa İle Vurduğu/Olaydan Sonra Ölümün Gerçekleştiği – Sopanın Silah Sayıldığı/İlliyet Bağı Bulunduğundan Kasten Öldürme Suçunun Oluştuğu )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4586

K. 2012/9095

T. 5.12.2012

• TASARLAYARAK OLASI KASTLA ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEK ( Sanıkların Maktulün Dövülmesi ve Gözünün Korkutulması Konusunda Anlaştığı – Döven Sanığın İstek Dışına Çıkarak Maktulün Hayati Bölgelerine Künt Cisimle Vurması Sonucu Ölümün Gerçekleştiği/Diğer Sanığın Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya Azmettirmeden Sorumlu Tutulacağı )

• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Sanıkların Maktulün Dövülmesi ve Gözünün Korkutulması Konusunda Anlaştığı – Döven Sanığın İstek Dışına Çıkarak Maktulün Hayati Bölgelerine Künt Cisimle Vurması Sonucu Ölümün Gerçekleştiği/Diğer Sanığın Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya Azmettirmeden Sorumlu Tutulacağı )

• HAYATİ BÖLGELERE KÜNT CİSİMLE VURMAK ( Sanıkların Maktulün Dövülmesi ve Gözünün Korkutulması Konusunda Anlaştığı – Döven Sanığın İstek Dışına Çıkarak Maktulün Hayati Bölgelerine Künt Cisimle Vurması Sonucu Ölümün Gerçekleştiği/Diğer Sanığın Eyleminin Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya Azmettirme Olduğu )

• SANIKLARIN MAKTULÜN DÖVÜLMESİ KONUSUNDA ANLAŞMALARI ( Döven Sanığın İstek Dışına Çıkarak Maktulün Hayati Bölgelerine Künt Cisimle Vurması Sonucu Ölümün Gerçekleştiği – Diğer Sanığın Eyleminin Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya Azmettirme Olduğu )

• AZMETTİRME ( Sanıkların Maktulün Dövülmesi ve Gözünün Korkutulması Konusunda Anlaştığı – Döven Sanığın İstek Dışına Çıkarak Maktulün Hayati Bölgelerine Künt Cisimle Vurması Sonucu Ölümün Gerçekleştiği/Diğer Sanığın Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya Azmettirmeden Sorumlu Tutulacağı )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: