HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÖNETMELİĞİ

01.10.2011 günü yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun çeşitli maddelerinde çıkarılacağı öngörülen Hukuk Muhakemeleri Yönetmeliği yayınlandı. 28253 sayı ve 03.04.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, bir kısım maddeleri yönünden yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yürürlüğe girişiyle birlikte Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 118, 268, 317, 386, 445, 449. maddelerinde Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanacağı belirtilen yönetmelik birçok konuda düzenleme getiriyor. Adli Yargı ilk derece mahkemeleri ile istinaf mahkemelerinin hukuk yargılamasında uygulanacak yönetmelik, UYAP’ın kullanımına ilişkin birtakım usul ve esasları da düzenleme altına alıyor.

Yönetmelikle Düzenlenen Hususlar

  • UYAP’ın kullanılması
  • Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi
  • Hakim / Savcı adayları ile Avukat Stajyerlerinin yazı işleri hizmetlerinde çalıştırılması
  • Davanın açılması, dava ve cevap dilekçelerinde bulunması gereken hususlar, dilekçelerin verilme usulü
  • Harçlar ve gider avanslarının ödenmesi
  • Kanun yollarına başvuru işlemleri
  • İnternet üzerinden duruşma
  • Bilirkişilerin UYAP üzerinden işlem yapması

 

Yönetmeliğin, Yürürlük başlıklı 66. maddesine göre, elektronik ortamda yapılması öngörülmüş olup henüz UYAP uygulamalarında bulunmayan işlemlere ilişkin hükümleri, gerekli yazılım çalışması tamamlanıp uygulama güncelleme duyuruları yapıldıktan sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yayınlanan Yönetmelik metni ise şöyle:

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: