Türkiye Barolar Birliği’nin açıklaması anayasaya aykırıdır

HUKUK YOKSULLAŞAN KESİMLERİN MEZAR KAZIYICISI MI?

Bir taraftan küreselleşme ve diğer yanda 1980 de 24 Ocak Kararları ile başlayan, 2002 yılından sonra hızlanan özelleşme ve tekelleşme on binlerce KOBİ’nin iflasına neden oldu..Şaka değil 2001 yılında toplam dosya sayısı  6 milyon 131 bin 968, 2009 yılında bu sayı 14 milyon 401 bin 404 e ulaşıyor.. Bu rakamlar Adalet Bakanına ait. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibet’in soru önergisi üzerine bakan açıklıyor..Bugün ki sayıyı bilmiyoruz ..Artış trendi ve 2008- 2009 krizini göz önünde bulundurursak bu sayının 20 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz..Nerede ise ülkemizde her 4 yurttaşdan birisine bir icra dosyası düşüyor.. İşte bu insanlar ve onların aileleri ev eşyalarının haczedilmesi tehdidi altında..Yargıyı Hızlandırma paketi ile getirilen değişiklikler olmasa bile mevcut İİK’nın haczedilmezlik başlığı taşıyan 82. maddesi hukuka uygun olarak uygulansa ev eşyalarının haczi mümkün değil..82 madde ne diyor? DEVAMI

Posted in Genel. 13 Comments »

13 Responses to “Türkiye Barolar Birliği’nin açıklaması anayasaya aykırıdır”

 1. Av. M. Turgay Bilge Says:

  Sayın Meslektaşım Rahmi Ofluoğlu,
  TBB’nin açıklamasının Anayasa’ya aykırı olduğunu açıkladığınız bu internet sitesinde ücretsiz hukuk danışmanlığı ve mütalaalar vermenizin Avukatlık Kanunu’na ve TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne aykırılık oluşturup oluşturmayacağını da değerlendirir misiniz lütfen?
  Bunun yanında büro faks ve telefon numaralarınızın “KOSİAD” adı altında verilmesinin anlamı ve avukatlık mesleğiyle ilişkisi nedir?
  “Müşteri (!)” ilişkileri telefonun da sitenizde verilmesinin müvekkil ya da müvekkil adaylarınızı “müşteri” olarak görmenizle bir ilgisi var mıdır?
  Sizi biraz daha sorumlu, avukat ciddiyetiyle bağdaşır ve etik içinde davranmaya davet ediyorum. Lütfen…
  Saygılarımla,
  Av. M. Turgay Bilge

  • rahmiofluoglu Says:

   Biz derneğin avukatıyız..Blogda verilen telefonlar bizim ofiz telefonlarımız değildir, KOSİAD’ın telefonlarıdır.. Ücretlerimizi dernekden alıyoruz..Biz bu derneğe çalışan 20 kadar avukatız..

   • Av. M. Turgay Bilge Says:

    Dernek hukuk danışmanlığı hizmeti mi veriyor yani? Ve “müşteri”leri var!.. Ayrıca bu işten gelir elde ediyor ve “çalıştırdığı” avukatlara ödüyor? Dernekler Kanunu’na ve Avukatlık Kanunu’na aykırıdır bu uygulama.
    Kendinize at bir büronuz yoksa, baro kaydınız da yok demektir. Bu durumda da avukat olarak ve bu sıfatı kullanmanız ve bir dernekten ücret alarak mesleki faaliyette bulunmanız da hukuka uygun olmayacaktır.

    Avk K. Madde 35 – (Değişik madde: 26/02/1970 – 1238/1 md.)
    Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

   • rahmiofluoglu Says:

    Sayın meslekdaşım savcı gibi sorgu yapıyorsunuz, sizin işiniz mi bu mu?.. Sicil numaralarımaza bakın lütfen..Saygılar..

 2. HAZAR Says:

  ARKADASLAR MUJDE GECMIS OLSUN 2DAKII ONCE SAMANYOLU TV SON DAKIKA CUMHURBASKANIZ CEK YASASINI ONAYLAMIS…………..

 3. Yusuf Erdil Says:

  Sayın Gerçekçi rumuzlu arkadaşım; ben de sizin düşündüğünüz ve yorumladığınız gibi düşünüyorum, sanırım dediğiniz doğru, tüzel kişi ortaklarının yeni yasa kanalı ile çek yasağından direk etkilenmeleri gibi bir durum mevzu bahis değil. Saygılarımla

 4. Yusuf Erdil Says:

  Rahmi Bey, öncelikle hukukun asli amacına yönelik yaptığınız tüm yorumlar için size saygılarımı iletiyorum, ticaretle uğraşan genç bir insan olarak, aldığım hukuk eğitimi ile karşılaştığım avukat profili arasındaki farklılık benim adalete olan inacımı zedeledi, Çok avukat tanıdığım yok ama umarım sizler gibi insanların sayısı az değildir.
  Benim sorum yeni çek kanunu ile ilgili. Değişen yasa ile ortaya çıkan on yıllık çek hesabı açma ve kullanma yasağı limited şirket ortaklarını nasıl etkilemekte. Ben bir limited şirket ortağıyım ve şirket müdürü olarak imza yetkim var. Ve ne yazık ki yaşadığımız ekonomik sıkıntılar sebebi ile çeklerimiz yazıldı ama çalışmaya devam ediyoruz, şerefimizle ve itibarımızla da çeklerimizi ve borçlarımızı idemeye devam etmeye kararlıyız.
  Benim takıldığım nokta, benim hiçbir çekte imzam yok ama şirket müdürüyüm. Ben yeni bir ortaklık yapısı ile yeni bir firma ile ticari hayatıma devam etmek istesem bu çek açma yasağı bana da etki eder mi ? Yoksa limited şirket ortağı olduğum için bu yasak hiçbir protesto edilmiş çekte imzam olmamasına rağmen beni de etkiler mi ? Şahsilik prensibinin çek açma yasağına etkisi konusunda bilgi alabilir miyim sizden ?
  Şimdiden teşekür ederim
  Saygılarımla

  • rahmiofluoglu Says:

   Çekin bankaya ibrazında mali işlerden sorumlu müdür kim ise ona idari tedbir uygulanır. Mali işlerden sorumlu müdür atanmamış ise yönetim organı üylerinin hepsi diyor yasa..Burada tartışmalı olan limided şirketin yönetim organı üyeleri kimlerdir.. Ortaklar mı, yoksa temsile yetkili kişiler mi? Benim görüşüm temsile yetkili müdürler..Bu durumda mali işlerden sorumlu müdür tayini yoksa idari yaptırım size de uygulanacaktır..

   • Yusuf Erdil Says:

    Cevabınız için çok teşekkür ederim, yönetim kurulu kararımızda böyle bir atama yok ve anladığım kadarı ile idari yaptırım bana da uygulanacak ama ben bir dava açsam ve hiç bir çekte imzam olmadığını ispatlasam, pratikte firmanın mali işlerinden sorumlu olmadığım hususunda bir karar alabilir miyim ? Yani içtihadi olarak böyle bir uygulamaya rastladınız mı ? Tekrar teşekkürler

   • rahmiofluoglu Says:

    Hayır 5941 in 5. maddesini okumanızı salık veririm..

   • Yusuf Erdil Says:

    Son cevabınız için de teşekkür ederim, madde çok net çok sağolun. Saygılarımla

   • GERCEKCI Says:

    Bence burada bir yanlış anlamanız var: 10 yıllık çek yasağı, çek hesabı sahibine geliyor.

    -Çek hesabı sahibi gerçek kişiyse, bu gerçek kişiye çek yasağı gelir.

    -Çek hesabı sahibi tüzel kişiyse, bu tüzel kişiye (limited/anonim şirkete) çek yasağı gelir.

    -Çek hesabı sahibi tüzel kişiyse, şirket ortaklarına çek yasağı gelmez.

    Yeni düzenleme sizin belirttiğiniz ve “(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. ” şeklinde olan 5941 sayılı kanunun 5.maddesinin 2.fıkrasını kaldırmıştır.

    (Bakınız: 6237 sayılı yeni kanunun 3. maddesi: “MADDE 3- 5941 sayılı Çek Kanunu 5 inci maddesinin başlığı “Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “hukukî ve cezai sorumluluk” ibaresi “hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu” şeklinde, birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, dördüncü, dokuzuncu ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.” )

    Yanılıyor muyum acaba ?

 5. erman Says:

  sayın ofluoğlu cumhurbaşkanının ayağının tozuyla kanunu onayladığı alt yazısı geçti. doğrumudur acaba?


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: