Türkiye Barolar Birliği’nin açıklaması anayasaya aykırıdır

HUKUK YOKSULLAŞAN KESİMLERİN MEZAR KAZIYICISI MI?

Bir taraftan küreselleşme ve diğer yanda 1980 de 24 Ocak Kararları ile başlayan, 2002 yılından sonra hızlanan özelleşme ve tekelleşme on binlerce KOBİ’nin iflasına neden oldu..Şaka değil 2001 yılında toplam dosya sayısı  6 milyon 131 bin 968, 2009 yılında bu sayı 14 milyon 401 bin 404 e ulaşıyor.. Bu rakamlar Adalet Bakanına ait. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibet’in soru önergisi üzerine bakan açıklıyor..Bugün ki sayıyı bilmiyoruz ..Artış trendi ve 2008- 2009 krizini göz önünde bulundurursak bu sayının 20 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz..Nerede ise ülkemizde her 4 yurttaşdan birisine bir icra dosyası düşüyor.. İşte bu insanlar ve onların aileleri ev eşyalarının haczedilmesi tehdidi altında..Yargıyı Hızlandırma paketi ile getirilen değişiklikler olmasa bile mevcut İİK’nın haczedilmezlik başlığı taşıyan 82. maddesi hukuka uygun olarak uygulansa ev eşyalarının haczi mümkün değil..82 madde ne diyor? DEVAMI

Posted in Genel. 13 Comments »

Çek kanununda değişiklik yapan tasarı yasalaştı

Karşılıksız çeke ceza yok artık

Çek kanununda yapılan değişiklik ile neler değişti?

Karşılıksız çeke artık ceza verilemeyek..

Karşılıksız çeke verilen adli para cezası yerine 10 yıl çek hesabı açmave çek kullanma yasağı getirildi..

Çeklerdeki 6 aylık zaman aşımı 3 yıla çıkarıldı,  6762 sayılı mevcut TTK nın 726 maddesi ile 6102 sayılı Yeni TTK nın 814. maddeleri bu değişiklik doğrultusunda değişitirildi ve maddelerdeki zamanaşımı da 3 yıla çıkarıldı..

MADDE 7- (1) Tacirin ticarî işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(9) Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

9. fıkradaki hapis cezası üç yüz Türk Lirasından üç bin TL ye kadar idari para cezasına çevrildi..

Bankaların ödemekle yükümlü olduğu kısım için başvuru süresi 5 yıla çıkarıldı..

%d blogcu bunu beğendi: