ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Anayasanın 13 üncü maddesinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ölçülülük ilkesine riayet edileceği düzenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 3 üncü maddesinde düzenlenen yaptırımların orantılı olması ve ceza hukukunun son çare olma özelliği (ikinciİlik ilkesi) bu anayasal ilkenin bir yansımasıdır.

 Genel gerekçe ve madde gerekçeleri ile birlikte tasarının tam metni için tıklayınız..DEVAMI

Posted in Genel. 4 Comments »

GÜLE GÜLE

Güle güle 3167, güle güle 5941

AKP  Türkiye’nin bir ayıbına daha son veriyor.. 12 Eylül  Darbesi’nden sonra meşhur 24 Ocak Kararlarının uygulanması aşamasında, merhum TURGUT ÖZAL hükümetince 1985 yılında yasalaştırılan 3167 ve 2009 yılında kriz gerekçesiyle  5941 sayılı yasa ile devam eden karşılıksız çeke hapis cezası sona eriyor, bir utanç yasası tarih oluyor..Hakkında çok şey yazılıp çizilen, avukatların can simidi bu talihsiz yasa çok yakında tarihin çöplüğünde olacak.. Bu değişim AK Partinin yüz akı olacaktır. DEVAMI

Posted in Genel. 11 Comments »

Çek Düzenlemesi Meclis’e Sevk Edildi

Çek kanununda değişiklik öngören tasarı TBMM’ye sevk edildi.

Çek kanunda değişiklik öngören yasa tasarı ile hapis cezalarından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi amaçlanıyor.

Böylece karşılıksız çek verenler hapse girmeyecek. Bunun yerine çek defterlerine el konulup banka hesapları sınırlandırılacak. Çeklerini iade etmeyenler ise dolandırıcı gibi yargılanacak.

Tasarı eğer yasalaşırsa kişilerin negatif sicillerinin yanı sıra pozitif sicilleri de dikkate alınacak.

Böylece kişi yalnızca bir kez işlediği kusurdan dolayı büyük cezalar almayacak. Kişinin tüm ticari geçmişi dikkate alınarak değerlendirme yapılacak.

Mevcut çek yasasından dolayı yaklaşık 8 bin kişi hapis cezası alırken, 200 bine yakın dosya da yargıya intikal etmiş durumda.

Posted in Genel. 1 Comment »
%d blogcu bunu beğendi: