İlginç bir mahkeme kararı

Mahkemenin şu tespiti yerindedir:

1. Her şeyden önce Ceza Hukuku kuralları çerçevesinde Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararları sadece karar verilen dosyayı bağlayan kararlardır.

Şu tespit ise yerinde değildir bize göre:

2. Yine temel hukuk prensipleri çerçevesinde; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunları yürürlüğe girdikten sonra hüküm ifade ederler, geriye lehe sonuçlar doğurması yasal açıdan mümkün değildir.

2. tespit ise hukuk kuralının tekrarıdır, ancak söz konusu dosyadaki gerekçeli kararın karar tarihi CMK’nın ve ilgili diğer yasaların yürürlük tarihinden sonradır. Ayrıca Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun konuya ilişkin kararları 2007 ve 2009 yıllarına aittir ve dayanağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 40/2. maddesi, CMK’nın 34/2, 231/3 , 231/6, 232, 291. maddeleridir..

İlginç olan Mahkeme bize,  Yargıtay Ceza Genel Kuruluna ve kendi kararına ters karar veren mahkemelere ders veriricesine iddialı bir karar vermiştir. Kararın bir kısmının mahkeme geleneklerine aykırı olarak büyük harflerle yazılması da dikkat çekicidir.

Ne yazık ki bu karara itiraz etme şansımız olmayacak, çünkü hükümlü yakınları varlarını yoklarını seferber ederek alacaklı ile anlaştılar.. Kararı okumak için TIKLAYINIZ…DEVAMI

Posted in Genel. 3 Comments »
%d blogcu bunu beğendi: