Yargıtay kararları için solda üzerinde Yargıtay kararları yazan resme tıklayınız. Süreçte bu alan yeni yargıtay kararlarının eklenmesi ile zenginleştirilecektir

Karşılıksız çek kararları geçersiz

Asliye ceza mahkemelerinin karşılıksız çeklere ilişkin kararlarının büyük bir bölümü Yargıtayın yerleşik içtihatları karşısında geçersiz. İlk derece mahkemelerinin kararları ile Yargıtay 10. Ceza Dairesinin kararları arasında uçurum var.

UÇURUM NEREDE?

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin kararları derken dairenin 5941 sayılı yasanın yürürlük tarihinden sonra verdiği kararları kastetmiyoruz; yani 5941 sayılı yasanın lehe hükümleri değil anlatmak istediğimiz. Sadece Yargıtay 10. Daire kararları değil, ilk derece mahkemelerinin çek kararları Yargıtay’ın birçok dairesinin yerleşik içtihatları ile çelişiyor. Ceza dairelerinin 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 kararları ile Asliye Cezaların halen vermekte olduğu karşılıksız çek kararları arasında çelişkiler var. Bunun nedeni karşılıksız çek davalarının sanıklar yönünden sahipsiz davalar olması ve mahkemelerin bu davalarda son derece özensiz kararlar vermesi. Bugün bu davalara sahip çıkıldığında kesin kararlar bozuluyor. Esas mahkemesi ret etse bile Ağır Cezalar esas mahkemelerinin kararlarını iptal ediyorlar.

CEZAEVLERİNDE OLANLAR, ÇEKTEN KAÇAR DURUMDA OLANLAR! BİLİN Kİ BELKİ DE ÖZGÜRLÜĞE ÇOK YAKINSINIZ..

Ülkenin her yanından kararlar fakslanıyor, dosyalar gönderiliyor. Bugün Of  Cezaevinde yatan bir kişinin dosyasını bir meslekdaşımız bize ulaştırdı; umuyor ve bekliyorum ki bu kişi yakında özgür olacak.

KARARLARINIZI, DOSYALARINIZI KOSİAD HUKUK KOMİSYONUNA ULAŞTIRIN

3167  sayılı yasanın 16/1 ve 5941 sayılı yasanın 5/1 ve 2. maddelerine takılıp kalmayın, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 5941 için verdiği lehe içtihatlara takılıp kalmayın.. Mahkeme kararları daha bir çok açıdan dökülüyor, sadece Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bir iki kararı değil, mahkeme kararları Yargıtay ceza dairelerinin yerleşik birçok kararına aykırı..

AİHM

Bir tek karşılıksız çek başvurusunun AİHM den kazanılması, Türkiye’nin tazminata mahküm edilmesi işi bitirir. AİHM ye yapılacak başvuru sayısı önemli değil, önemli olan doğru bir başvurunun yapılması, konunun doğru anlatımıdır.Bir başvurunun kazanılması halinde avukatlar AİHM kapısında kuyruğa girerler, çünkü işin ucunda para garanti olacak…

DOĞRU BAŞVURU, ETKİLİ ANLATIM NASIL OLACAK?

Bir kere karşılıksız çeke adli para cezası veriliyor olması gibi adli para cezasının sonunda hapse çevriliyor olması mahkemeyi çok fazla etkilemez, bu durum  AB kriterlerine, sözleşmeye çok fazla aykırı bulunmaz. Önemli olan hangi durumlarda bu cezaların verildiği, yani suçun tanımı ve unsurları.. Suçun manevi unsurları arasında kast aranıyor mu, aranmıyor mu? Bu da tek başına yeterli bir açıklama olmaz, çünkü Anayasa Mahkemesi 2003 kararında gerekçeli kararda şöyle demişti.

“Çeki keşide eden, keşide anında bankada karşılığı olmadığını bildiğine göre kasıtla hareket etmiştir”

AİHM yargıçları burada şaşırıp kalacaklardır, eğer bizim ülkemizdeki şark kurnazlığını bilmiyorlarsa.. Çünkü söylem çok doğru; çek keşide edildiğinde keşideci bankada karşılığı olmadığını bile bile keşide ediyor, ama önemli bir ayrıntı var, çek 6 ay sonraya keşide ediliyor. İşte bu gerçek kurnazca gizleniyor.. Şimdi bu durumu ABD deki çek suçu ile karşılaştıralım. ABD de ” cash on delivery”  koşullu satışlarda nakit yerine keşide edilen çeklerin karşılığı yoksa doğrudan ağır hapis cezası var. Bu blogda ABD de karşılıksız çek suçlarına göz atarsanız bunu göreceksiniz.. Aynı uygulamanın benzeri  bazı AB ülkelerinde de var. Buradaki önemli ayrıntı şudur:

“Çek nakit yerine keşide edilmiştir, ancak bankada karşılığı yoktur.”  Bu tam anlamı ile dolandırıcılık suçunu oluşturur. Bizdeki TCK 158 f nin bir başka versiyonu.

 Anayasa Mahkemesinin 2003 kararı çekin vadeli keşide edildiğini  gizleyerek batıdaki uygulama ile parelellik oluşturmaya çalışmıştır. Tabi ki bu tam anlamı ile bir rezalettir, saptırmadır ama bunu, AİHM üyeleri bilemez. Bu nedenlerle davanın etkili anlatımı şarttır.

Haziran ayı içerisinde mahkemeyi ziyaret edeceğiz, başvurusu olanlara bu konuda yardıma hazırız…

ABD de karşılıksız çek suçu OKUMAK İÇİN TIKLA

Karşılıksız çeke adli para cezası kalkar mı?

3 veya  5 yıl gibi kısa bir  sürede bunun gerçekleşeceğini, karşılıksız çekin suç olmaktan çıkarılacağını veya idari para cezası gibi sonucu hapis cezası olmayan  yaptırımlara dönüşeceğini sanmıyoruz. Siyasi iktidar bunu yapmak isteseydi en güzel zamanlama seçim öncesi bir kısım seçmeni rahatlatacak böyle bir düzenleme yapmak olacaktı. Hükümet bunu yapmadığı gibi başbakan mecliste kendisine ulaşan bir grup mağduru da azarlamıştır. Ham hayallerin peşinde koşmanın artık kimseye bir yararı yok, bu ceza yakın gelecekte kalkmayacaktır. Bu yasanın yoğun olarak tartışıldığı günlerde, zamanın adalet bakanı ” bu ceza orta vadede kalkabilir” demedi mi?

NELER YAPILABİLİR

3167’ye karşı mahkemeler nezdinde ve Yargıtayda direnmek. Biz hep söylüyoruz; çeşitli hukuki nedenlerle 3167 delinebilir. Nitekim biz her gün bu doğrultuda yeni yeni kararlar alıyoruz; kesinleşmiş bir adli para cezasında infazını durduruyor, temyiz yolu veya yeniden yargılanma yolunu açıyor, ya da uyarlama ile cezayı kaldırıyoruz. Bunları ya CMK’ya göre dosyada mevcut bir eksiklikten veya yeni yasadan ötürü yaptığımız başvurular sonunda elde ediyoruz. Bu kolay olmuyor tabii, bazen aynı dosyaya dört kez dilekçe sunduğumuz oluyor..Şablon bakışlarla kesin hükümlerden sonuç alınamaz, her dosya farklıdır..İşe dinamik yaklaşıp hakimleri düşündürmenin bir yolunu bulmalıyız, 26 yıllık ezberi bozmalıyız..

BEKLENTİLERİMİZ

Bizim önemli bir beklentimiz Anayasa Mahkemesinin beklenen gerekçeli kararı, diğeri de Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun direnme ile gelen dosyalar için vereceği karardır.

ORTA VE UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKENLER

Karşılıksız çek suçunun bir dünya görüşü olarak  insan haklarına aykırı bir ceza düzenlemesi olduğuna inananların, başına iş geldiği, adli para cezasına mahküm olduğu için değil, örgütlü mücadelelere destek vermesi gerekir. Bu cezaya karşı verilecek mücadele bir insan hakları savunuculuğudur. Biz belki 3167 ucubesini ortadan kaldıracağız, ama 5941 daha büyük bir garabettir, insan hakları savunucularının mücadelesi sadece 3167 yi ortadan kaldırmak olamaz..

İNFAZLAR NASIL DURUR? TIKLA OKU

Yeni Çek Yasası(5941) Yorumlar Uygulamalar

%d blogcu bunu beğendi: