Çeklere üç daire birden bakacak

Yargıtay 10. Ceza dairesi dosyalara bakmayı durdurdu.

Daire dosyalara bakmıyor,  Nedenini sorduğumuzda “bize öyle talimat geldi” diyorlar. 

Soru,

 “çek davalarına 15. Daire bakacak deniliyordu, neden bu olabilir mi?

Cevap

“Olabilir”

Soru,

“Dosyalara bundan böyle 15. Daire mi bakacak”

Cevap,

“Bize gelen bilgilere göre sadece 15. Daire değil, 10. Dairedeki dosyalar üç daireye dağıtılacak, yani çeklere üç daire birden bakacak”

ÇEKLERE ÜÇ DAİRENİN BAKMASI NEYİ DEĞİŞTİRİR?

Biliyorsunuz, bir süre önce basında haberler çıkmıştı, “Çek davaları zaman aşımına uğruyor, alacaklılar alacaklarını alamıyor”, diye. Hükümet alacaklılara kulak verdi ve çözüm üretti. Çek davalarını hızlandırdı, dosyalar hızla sonuçlanacak. Bu gidişle 2011 ve 2o12 yılı çek yılı olacak, hapishaneler karşılıksız çek suçlarından yatacaklarla dolacak.

DAHA DA ÖNEMLİSİ İÇTİHATLAR DEĞİŞEBİLİR, FARKLI KARARLAR ÇIKABİLİR

Çeklere üç daire baktığında 10. Ceza dairesinin 5941 ile ilgili verdiği içtihatlar değişebilir, daireler farklı kararlar verebilir, karışık olan durum daha da karışık hale gelebilir, ama bunun çek sanıklarına yarardan çok zararı olacaktır. Alacaklılar fazlası ile memnun edilirken çek sanık ve hükümlülerinin hapse girmesi hızlanacak, belki de kazanımlar geri alınacak.

BU DURUMUN UYARLAMA YARGILAMALARINA ETKİSİ NE OLUR?

Son zamanlarda 3167’den görülen davalarda mahkemelerde lehe önemli gelişmeler oluyordu. Mahkemeler hızla yeni çek yasasının, 5941 in 3167 den çok farklı bir yasa olduğunu anlamaya başlamışlardı ve birçok kesinleşmiş hükümde infazlar kalktı,bazılarında beraat kararları çıkarken, bazılarında temyiz yolu açıldı. Yeni durumda ne olur? Yeni durumda alınacak yeni kararlar, içtihatlar geriye yürümez, ancak devreye yeni giren dairelerin uygulamaları mahkemeleri aksi yönde etkileyebilir ve bundan sonraki başvurular zora girebilir. Yeni dairelerin etkisi sanıyoruz 2010 Eylül ayından itibaren görülecektir. Bu nedenlerle başvuruların hızlandırılmasında biz yarar görüyoruz.

İSTİNAF MAHKEMELERİ

İstinaf Mahkemeleri 2012 Haziranında devreye giriyor. İstinaf Mahkemeleri devreye girince artık adli para cezalarının temyiz yeri bu mahkemeler olacak ve bu mahkemelerin vereceği kararlar kesin olacak, yani temyiz edilemeyecek, dosyalar belki de 6 ay veya daha kısa bir sürede kesinleşip geri gelecek.

2 Responses to “Çeklere üç daire birden bakacak”

 1. sargoz Says:

  Sn.Ofluoğlu,
  10 ceza dairesinin verdiği bir içtihad kararını başka bir daire değiştirebilirmi ? Yada farklı yönde karar verebilirmi ?
  Yerel mahkemeler zaten birbirlerinden bağımsız ve çelişkili birçok karar veriyor. Aynı durum yargıtaya sıçrarsa durum ne olacak ? Birilerinin ceza kararları bozulurken birilerinin ceza kararları onanacakmı ?
  Bu durum söz konusu olursa hukuk temelinden sarsılmazmı ? Gerçekten anlamak mümkün değil.

  • rahmiofluoglu Says:

   Değiştirebilir, ancak daire kararları arasında çelişki doğduğunda içtihatı birleştirme yoluna gidilir. İçtihatı birleştirme kararları yasa hükmündedir ve yargıtay daireleri ve bütün mahkemeler bu kararlara uymak zorundadır. Şimdiye kadar çeklere tek bir dairenin bakma nedeni de bu, farklı kararlar çıkmasının önüne geçmek. Şimdi yeni bir dönm başlıyor; bu dönem AKP anlayışının yargıya etkili olduğu dönemdir, bu farklı bir adalet anlayışıdır, bana göre adaletsizlik anlayışı…
   ——————————————————————————————————————-
   Vikipedi, özgür ansiklopediKontrol edilmemişGit ve: kullan, ara
   Mahkeme kararları, hukuk kaynağı olarak yardımcı niteliktedir ve yüksek mahkemelerin içtihatları, yargı kararlarında yararlanılan bir kaynaktır. Bunlar bağlayıcı değildir, ancak İçtihadı Berleştirme Kararı denilen mahkeme kararları (Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Askeri Yargıtay’ın kararları) bağlayıcıdır ve Resmi Gazete’de yayınlanır.

   Yüksek mahkemelerin çeşitli daireleri vardır ve bunlar arasında yorum farklılıkları ortaya çıkabilir. Bu durumda belli bir içtihad benimsenerek uyuşmazlık giderilir. Bu birleştirmeye içtihadı birleştirme kararı denir. Bu karar, benzer konularda yargıyı bağlar, kanun gibidir.

   Anayasa Mahkemesi, kararlarını Genel Kurul’da verir. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden ayrı olarak daireler arasında içtihad uyuşmazlığına konu olmaz. Ancak, Anayasa Mahkemesi içtihadları zamanla değişebilir. Bir Anayasa Mahkemesi içtihadı 10 yıl içinde değiştirilemez.

   Yüksek mahkemelerin içtihadları, kendi organlarında yayınlanmaktadır: Yargıtay Kararları Dergisi, Danıştay Dergisi. Diğer mahkeme kararları özel hukuk yayınlarında ve Baro organlarında bulunmaktadır.

   YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU
   c) Büyük Genel Kurul.- Büyük Genel Kurul, Yargıtay birinci başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsav-cıvekilinden oluşur. Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kararları kesin olup bunlar aleyhine başka yargı mercilerine başvurulamaz. Büyük Genel Kurulun en önemli görevi “içtihadı birleştirmek”tir. Bu nedenle bu kurula “İçtihadı Birleştirme Kurulu” da denir. Yargıtay Kanunun 16’ncı maddesinde bu görev şu şekilde açıklanmıştır: Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevi, “Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararları ile Ceza Genel Kurulunun yine benzer olaylarda birbirine aykırı olarak verdiği kararları veya Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu; Hukuk Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi; Hukuk Genel Kurulu ile bir ceza dairesi; Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi veya bir hukuk dairesi ile bir ceza dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmektir”. Yargıtay Büyük Genel Kurulunun verdiği kararlara “içtihadı birleştirme kararı” denir. Bu kararlar Resmi Gazetede yayımlanırlar ve Yargıtay dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlarlar.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: