3167 KESİN HÜKÜMLER, İŞE YARAMAZ DİLEKÇELER

GÜZEL FAKAT İŞE YARAMAZ DİLEKÇELER

Kesinleşmiş hükümlerde en çok rastlanan eksiklikler:

 • Katılanın(şikayet eden) ibraz eden hamil olmayışı,
 • Ciro iptalleri,
 • Suç failinin yanlış tespiti,
 • Gerekçeli kararlardaki eksiklikler,

KESİN HÜKÜMLERE KARŞI YAPILAN  BAŞVURULARDAKİ EKSİKLİKLER

Avukat gerekçeli karara itiraz etmiş. 5941 sayılı yasanın yürürlükte olmadığını düşünürseniz dilekçe çok güzel, ama yürürlükte yeni bir yasa var ve bu yasaya göre oluşmuş içtihatlar…

Basit bir konu; gerçek kişi çeki, çeki vekaleten eş imzalamış,  katılan(şikayetçi) çeki karşılıksız işleminden sonra temellük etmiş. Avukat bu açığı görmüş ve uzun uzun temellük edenin şikayet hakkı olmadığını anlatmış, ama atladığı iki önemli  husus var; çek gerçek kişi çeki ve vekaleten imzalanıp keşide edilmiş,  5941 5/3 e göre açık bir suçsuzluk var, suç oluşmamış, avukat bunu görmemiş. Avuktın katılan hakkındaki yorumu çok yerinde olmasına karşın Yargıtay kararı sunmamış ve hakim istemi ret etmiş.

Oysa bu somut olayda mahkemeye sunulacak 5 adet yargıtay içtihatı var, bunlar:

 • Gerçek kişi vekiline ilişkin içtihat,
 • Çeki karşılıksız işleminden sonra temlik cirosu ile edinen katılana ilişkin içtihat,
 • Yargıtayın lehe hüküm uygulamasına ilişkin içtihatı,
 • Şikayet hakkının bankaya ibraz eden hamile ait olduğuna ilişkin içtihat,
 • Yoklukta yargılamaya ilişkin içtihat.

Avukat güzel fakat işe yaramaz bir dilekçe yazmış….

6 Responses to “3167 KESİN HÜKÜMLER, İŞE YARAMAZ DİLEKÇELER”

 1. ESRA Says:

  2…
  asıl kararda itiraz edebileceğimiz kararı bozdurabileceğimiz durum söz konusu mu?

 2. ESRA Says:

  rahmi bey
  vekaleten çek keşide eden şahsın uyarlama yeniden yargılanma infazı durdurulma talebi red edilmiştir.Ağr cezada red vermiştir.
  ne yazıkki 27 çek davasında 21 beraat almış şahıs 4adet yeniden yargılanma davası sürmekte1 temyizde dosyası olan şahsa,ısrarla vekaleten çeke ceza veren mahkemenin adaletinden kuşku duymaktayım.
  Avukat aradaş asıl karara baktığında kanun yararına bozmada şüpheli olabilir dedi.
  1-savunması alınmış şahsın,mahkemede yokluğunda karar verilmesi uygunmudur.
  2-tebligat yapılmış adrese,fakat alınmamış şahıs o esnada başka ilde evde kimse yok ..
  döndüğünde 7 günlük süre geçmiş oluyor.yargıtaya başvuramadık.
  3-asıl mahkeme kararında
  hüküm yukarda açıklanan nedemnlerle;
  dair katılan vekilin yüzüne karşı,katılan ve sanığın yokluğunda talebe uygun tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabit katibine yapılacak beyanla yargıtay tarafından incelenmek üzre temyiz ediebileceği hatırlatılarak c.savcısının huzurunda yasal yollar açık olmak üzre verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı ../../2008

  • ESRA Says:

   Rahmi bey,
   vekaleten ve şirketten ayrılmış şahıs için hakim beyler lehe durum sözkonusu hiç bir durum tespit edememiş.
   (şirket ortağı değil,şirket md değil,ödeme tarihinde şirketten ayrılmış ) asıl kararda verilen hkme ve tebliğe göre bozma imkanımız varmı.
   başka ne yol önerebilirsiniz.
   Saygılarımla

  • rahmiofluoglu Says:

   Dosyanız incelenirse uyarlama, yenileme veya eski hale getirme talep edilebilir. Örnek dilekçelerle yapılan başvurular genel olarak ret ediliyor, ayrıca sizi temsil edecek, gerekirse yetkililerle görüşecek bir avukatınız olması işi kolaylaştıracaktır.

 3. hasan Says:

  sayın rahmi bey benim arkadaşıma kesmiş oldugum hatır çeklirim var arkadaşım da çek karşılıgı kredi kullanmak için bankaya vermiş vede krediyi kullan mış çekin ödeme zamanı geldigin de arkadaşım parayı getiremedi vede çek yazıldı arkadaşım da iflas etti
  ben çeki arkadaşıma kestim ama benden banka şikayetçi oldu buna göre şikayet hakkı bankanın mı yoksa arkadaşımın mı burayı aydınlatırmısınız

 4. TARIK ARAS Says:

  Çok saygıdeğer Rahmi Bey ne olur artık sizin çatınız altında toplanalım,hakkımızı ancak kanunla alabiliriz sizinde dediğiniz gibi bir örnek şikayet hakkının ibraz eden hamile ait olduğu kesinleşti fakat fakat işte burası sizin dediğiniz gibi fakata geldi adıda…. çok güzelde.Ama cezayı aldım sizin yardımınıza ihtiyacımız var .sizi ziyeret edip acilen hukuk savaşımızı başlatmak istiyoruz.Saygılar


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: