3167 KESİN HÜKÜMLER, İŞE YARAMAZ DİLEKÇELER

GÜZEL FAKAT İŞE YARAMAZ DİLEKÇELER

Kesinleşmiş hükümlerde en çok rastlanan eksiklikler:

  • Katılanın(şikayet eden) ibraz eden hamil olmayışı,
  • Ciro iptalleri,
  • Suç failinin yanlış tespiti,
  • Gerekçeli kararlardaki eksiklikler,

KESİN HÜKÜMLERE KARŞI YAPILAN  BAŞVURULARDAKİ EKSİKLİKLER

Avukat gerekçeli karara itiraz etmiş. 5941 sayılı yasanın yürürlükte olmadığını düşünürseniz dilekçe çok güzel, ama yürürlükte yeni bir yasa var ve bu yasaya göre oluşmuş içtihatlar…

Basit bir konu; gerçek kişi çeki, çeki vekaleten eş imzalamış,  katılan(şikayetçi) çeki karşılıksız işleminden sonra temellük etmiş. Avukat bu açığı görmüş ve uzun uzun temellük edenin şikayet hakkı olmadığını anlatmış, ama atladığı iki önemli  husus var; çek gerçek kişi çeki ve vekaleten imzalanıp keşide edilmiş,  5941 5/3 e göre açık bir suçsuzluk var, suç oluşmamış, avukat bunu görmemiş. Avuktın katılan hakkındaki yorumu çok yerinde olmasına karşın Yargıtay kararı sunmamış ve hakim istemi ret etmiş.

Oysa bu somut olayda mahkemeye sunulacak 5 adet yargıtay içtihatı var, bunlar:

  • Gerçek kişi vekiline ilişkin içtihat,
  • Çeki karşılıksız işleminden sonra temlik cirosu ile edinen katılana ilişkin içtihat,
  • Yargıtayın lehe hüküm uygulamasına ilişkin içtihatı,
  • Şikayet hakkının bankaya ibraz eden hamile ait olduğuna ilişkin içtihat,
  • Yoklukta yargılamaya ilişkin içtihat.

Avukat güzel fakat işe yaramaz bir dilekçe yazmış….

%d blogcu bunu beğendi: