GARANTİ BANKASI CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

TAKAS ODASI VE KARŞILIKSIZ İŞLEMİ İÇİN YETKİ

Garanti Bankası 5941 sayılı yasadan sonra cari hesap sözleşmelerini değiştirdi. Bankanın yeni cari hesap sözleşmesinin 11.23 maddesi aynen şöyle:

11.23. Müşteri, Banka aracılığıyla  Takas Odası’na tahsile vermiş olduğu çeklerin karşılıksız kalmaları halinde, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 3.maddesinin 4.fıkrası uyarınca yapılması gereken tüm işlemeleri ifa etmeye, adına karşılıksız işleminin tamamlanması için imza atmaya Banka’yı yetkili kıldığını ve bu husustan ötürü Banka’ya karşı herhangi bir itiraz öne sürmeyeceğini kabul ve beyan eder.

Garanti Bankası’nın cari hesap sözleşmelerinde yaptığı bu değişiklik ;Takas Odası’nın karşılıksız işlemleri için bu blogda daha önce ileri sürdüğümüz görüşleri doğrulayan bir uygulamadır. Yazıyı okumak için buraya tıklayınız. 

KARŞILIKSIZ İŞLEMİ AÇISINDAN İKİ YASA ARASINDAKİ FARK

  • 3167  karşılıksız işlemi için hamilin talepte bulunması gerekmez.
  • 5941 karşılıksız işlemi için hamilin talepte bulunması zorunludur.
  • 3167  hamilin banka yetkilisi ile birlikte karşılıksız işlemini imza altına alması gerekmez, bankanın karşılıksız işlemini onaylaması yeter.
  • 5941 hamil banka yetkilisi ile birlikte karşılıksız işlemini imzalaması zorunludur, hamil imzadan imtina ederse karşılıksız işlemi yapılamaz..

Daha öncede belirtiğimiz gibi 3167 sayılı çek yasası zamanında yapılan Takas Odası karşılıksız işlemleri 5941 sayılı yasa nezdinde geçersizdir. Biz o dönemde bankaların yaptığı karşılıksız işlemlerinin de geçersiz olduğunu savunuyoruz.

YENİ GELİŞME, KARTAL ASLİYE CEZADAN İNFAZA DURDURMA

Kartal 5.Asliye Ceza Mahkemesi  Kartal Ağır Ceza mahkemesinin gösterdiği yol doğrultusunda kesinleşmiş infaza durdurma kararı verdi ve temyiz dilekçemizi kabul etti..Kararları uygun zamanda yayınlayacağız. Karar üç aşamada alındı. Birinci aşamada  esas mahkemesinden talepte bulunduk. Savcı verdiği mütalada talebimizi yerinde buldu, mahkeme savcılık mütalasına uymadı, talebimizi ret etti. Ağır Cezaya gittik, Ağır Ceza talebin temyiz nedeni olarak kabulüne karar verdi ve daha sonraki aşamada verdiğimiz temyiz dilekçesi kabul edilerek infazın durdurulmasına karar verildi.

%d blogcu bunu beğendi: