ANAYASA MAHKEMESİNDEN ÇEK YASASININ İPTALİNE RED

5941 sayılı Çek Kanunu’nun:

     1-  5. maddesinin;

          a-  (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinin,

  b-  (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

  c-  (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

  d-  (4) numaralı fıkrasında yer alan “… gerçek ve …” ibaresinin,

     2-  7. maddesinin,

     3-  Geçici 1. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

     4- Geçici 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan  “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar…”  ibaresinin,

     Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal  isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

– Yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

5. Maddenin 1. ve 2. tümceleri aynen şöyle:

MADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz.

 Böylece çek kanunun anayasaya aykırı olmadığı kesinleşti. Şimdi merak konusu mahkemenin red gerekçesidir. Umudumuz red gerekçesinin mahkemelere yol gösterici olması ve çek yasasının uygulanmasında TCK ya aykırılıkların giderilmesi, hukuksuzlukların bir ölçüde son bulmasıdır.

One Response to “ANAYASA MAHKEMESİNDEN ÇEK YASASININ İPTALİNE RED”

  1. son_umut Says:

    Sn.Ofluoğlu,
    gerekçede Anayasa Mahkemesi nasıl bir yol gösterecek mahkemelere,adli para cezası anayasaya aykırı değil, fakat TCK ya aykırı mı diyecek acaba,Yeni TCK da yanılmıyorsam çek artık senet olarak tabir edilmişti,
    Çekte cezayı daha öncede Anayasaya aykırı bulmayan mahkeme,bunun sebebini çeke özel statü yükleme olarak açıklamıştı.TCK da bu yüklenen bu statü kaldırılmış gibi görünüyor…


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: