ADLİ PARA CEZASI MI, İDARİ PARA CEZASI MI?

ADLİ PARA CEZASI MI, İDARİ PARA CEZASI MI?

Adli para cezaları ile idari para cezaları arasındaki en önemli fark infaz aşamasında ortaya çıkmaktadır. Adli para cezaları ödenmediğinde hapse çevrilmekte ve hapis cezası olarak infaz edilmektedir, idari para cezalarında ise hapse çevirme yolu ile infaz yoktur. İşte bu nedenle çek mağdurları adli para cezalarının idari para cezasına çevrilmesini istemektedirler.

CHP ADLİ PARA CEZALARININ İDARİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ İÇİN BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNA BİR TEKLİF VERDİ.

CHP ayrıca bu önerisini Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi vasıtası ile AKP ye sunduğu 7 değişik öneri arasına da koydu. Hamzaçebi AKP ile yaptığı görüşmelerden umutlu olduğunu açıkladı.

Bütçe Plan Komisyonunda bu öneri kabul edilmezse dünyanın sonu gelmeyecek, çünkü Ocak, Şubat 2010 tarihlerinde örtülü bir affın gündeme gelmesine kesin gözü ile bakılıyor. Bu teklif 5237 sayılı yasa ve 5275 sayılı yasalarda yapılacak değişikliklere ilave edilebilir. Buradaki amaç 3167 sayılı yasadan verilmiş verilecek adli para cezalarının idari para cezasına çevrilmesidir. Tabii en güzel olan 5941 sayılı yasanın değişmesi ve adli para cezalarının kalkmasıdır ancak bugün kaçak durumda olan veya hapse girme riski taşıyan çek mağdurlarının bu değişikliği beklemeye tahammülleri yoktur. 

ADLİ PARA CEZALARININ TAMAMEN KALKMASI, CHP’NİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

CHP Mersin Milletvekilinin hazırladığı yasa teklifi CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi tarafından meclis başkanlığına verildi. Bu yasa değişikliği teklifi ile 5941 sayılı yasadaki adli para cezaları tamamen kaldırılıyor. Bu teklif meclis başkanlığına verildikten sonra Ali Rıza Öztürk bu değişikliğin uzun zaman alacağını düşünerek acil sorun olan 3167 den verilmiş verilecek adli para cezalarının idari para cezasına çevrilmesi için yeni bir öneri hazırlayarak CHP Grup Başkanlığına sundu. Bu öneri açık ve nettir. 3167 deki adli para cezaları idari para cezasına çevriliyor. İşte 5941 Sayılı yansın değişik 2. Maddesinin 1. Fıkrası a şıkkı ile şöyle:

 GEÇİCİ MADDE 2- (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1.11.2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;

a)Adli para cezaları, idari para cezasına çevrilir.

Bu değişikliği anlamak için hukukçu olmaya gerek yoktur. Madde çok açık. Geçici 2. Maddede yapılan diğer değişiklikler taahhütlerle ilgilidir ve detaydır. Eğer taahhüt verilmiş ise ve taahhütle uyulursa idari para cezasının da uygulanması söz konusu olmayacak, taahhüde uyulmazsa idari para cezası uygulanacak v.s v.s… Önemli olan 1. Fıkra ve a şıkkıdır.

CHP’ye yapılan saldırılar AKP’den alınan talimatlar doğrultusundadır. Birileri AKP’den aldığı talimatlar doğrultusunda ÇEK MAĞDURLARININ EYLEMLERİNİ PROVOKE ETMEKTEDİR. Bu yüzden on binlerce çek mağduru varken yapılan eylemlere 100 kişi bile katılmamaktadır. AKP ajanları hareketi bölmekte, güvensizlik yaratmakta, bu anlamda karalama kampanyaları düzenlemekteler. CHP’nin çek kanunu ile ilgili çalışmalarını yukarda verdik. DURUM AÇIK VE NET PEKİ NEDEN CHP’YE SALDIRILIYOR?

NEDEN? EYLEMLERİ PASİFİZE ETMEK İÇİN, BAŞKA CEVAP VAR MI?

  5941 sayılı çek kanunun geçici ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 GEÇİCİ MADDE 2- (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1.11.2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;

a) Adli para cezaları, idari para cezasına çevrilir.

b)    Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz.  

c) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl ödemesiz üç yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak ikinci yıl taksiti, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.

(2) Birinci fıkrada yazılı anlaşma veya taahhütnamenin en geç 1/4/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercîlerine verilmiş olması şarttır. Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanan kişi, taahhütnamede belirttiği süre içinde şikâyetçi ile anlaşmaya varması ve bu anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından mercilerine verilmiş olması hâlinde, aynı fıkranın (a) bendi hükmünden yararlanır.

(3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı işlemez.

(4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.

(5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde,  soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir. Adli para cezaları, idari para cezasına çevrilerek infaz olunur.

(6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilemez.  

 

(6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilemez.  

 

3 Responses to “ADLİ PARA CEZASI MI, İDARİ PARA CEZASI MI?”

  1. cafer öğmen Says:

    ifade vermeden hakkımda adli para cezsı vermişler bende temyiz ettim. ne yapmalıyım

  2. DOKTOR Says:

    YILLARCA TİCARET YAPIP,MUHTASAR,SSK,BAĞKUR,GELİR VE KATMA DEĞER VERGİSİ VERİYORSUN,İSTİHDAM YARATIYORSUN,BURS VERİYORSUN,HAYIR İŞLERİ YAPIYORSUN,ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLÜP PLAKETLER ALIYORSUN,KOÇAN KOÇAN ÇEKLER ÖDÜYORSUN TAMAM.İŞLERİN TERS GİTMEYE BAŞLIYOR,ÇEKLERİNİ ÖDEMEK İÇİN EVİNDEKİ EŞYALARINA KADAR BUGÜNE DEK NE KAZANDIYSAN ÖZ SERMAYENLE BİRLİKTE HERŞEYİNİ SATIYORSUN VEYA HACZEDİLİYOR,O DA TAMAM.BİR YAPRAK ÇEKİNİ ÖDEYEMİYORSUN(ÖDEMİYORSUN DEMİYORUM),HAYDİ CEZAEVİ…HAYATINIZ ALTÜST OLUYOR.GEÇİM SIKINTISI BAŞLADIĞI GİBİ,ÖZGÜRLÜK,SOSYAL YAŞANTI,EVDE HUZUR V.S.HİÇBİR ŞEY KALMIYOR.ÇEK MAĞDRLARINDAN BAŞKA TORBA KANUNUNA GİRMEYEN KALMADI.KEÇİLER BİLE ORMANDA RAHATÇA DOLAŞABİLECEK.ÇEK MAĞDURLARI DA YAKALANMAMAK İÇİN ORADAN ORAYA KAÇADURSUN…BİR KEDİ BİLE BİR YERDE SIKIŞIP KALSA,KURTARMAK İÇİN,BÜTÜN HAYVANSEVER DERNEKLERİ VE TELEVİZYON KANALLARI SEFERBER OLUYOR.HÜKÜMET NESLİ TÜKENEN HAYVANLARI BİLE KORUMA ALTINA ALIYOR.YANLIŞ ANLAŞILMASIN AMA,BU ÇEK KANUNU OLDUĞU SÜRECE DE,İŞ YAPAN TÜCCAR KALMAYACAK.HEPİMİZİN NESLİ TÜKENİYOR…BANKALAR KREDİ VERECEK KİŞİ BULAMAMAYA BAŞLADI BİLE…SAYGILARIMLA…DOKTOR…..

  3. okan aslan Says:

    iyi günler arkadaşlar.ben bir çek mağduru olarak bu siteyi tam iki yıldır takip ediyorum.eresin otelindeki toplantıya katıldım.metris cezaevinin önündeki basın açıklamasına katıldım.bu davanın en büyük emektarı.değerli hukukçu rahmi ofluoğluna binlerce teşekkür ediyorum.bu sitede gereksiz polemik yapmakla bir yere varılmaz.ofluoğluna karşı yapılanları kınıyorum.baştan beri ofluoğlunun bütün tahminleri doğru çıktı.son görüşleri beni rahatlattı.bu iş çözülecek inanmaya başladım.****SONSUZ TEŞEKKÜRLER SAYIN OFLUOĞLU**


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: