PROTESTO SIRASI KARŞILIKIZ ÇEK MAĞDURLARINDA

 İşçi ve Bağ-Kur Derneği (İMBED) Anayasa Mahkemesi üyelerini protesto etmek için kendilerine birer ‘Anayasa’ hediye etme kararı aldı.emeklileri arasındaki maaş farkının giderilmesinde emsal oluşturacak davada kafalar karıştı, karar 22 Aralık’a kaldı. İşçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri

1979 yılında SSK’dan emekli olan Hamdi Öz, 2000 yılından sonra emekli olanlarla arasında maaş farkı oluştuğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Bilirkişi incelemesinde Hamdi Öz’e 310 liralık eksik maaş ödendiğini tespit ederek 50 bin lira ödeme yapılması gerektiği belirtilmişti.

Aynı zamanda İMBED Başkanı olan Hamdi Öz ise, uygulamanın Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu idda ederek Ankara 5. İş Mahkemesi hakiminden davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımasını istemişti. Haziran ayındaki duruşmada Anayasa Mahkemesi, iş mahkemesinin başvuru talebini reddetmişti. Hakim de gerekçeli kararın beklenmesi nedeniyle yeni bir duruşma günü tayin etmişti. İşte bugün yapılan duruşmada ise Hamdi Öz, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını görmediği gerekçesiyle hakimden zaman istedi. Bu talep üzerine duruşma 22 Aralık’a ertelendi.

Mahkeme karar verebilir mi veremez mi?

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı kafaları karıştırdı. İşte tartışma yaratan o bölüm:

“Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri

EMEKLİLER ANAYASA MAHKEMESİNİ PROTESTO EDİYOR

Hakkında Kanunun 28. maddesine göre, mahkemeler bakmakta oldukları davada uygulayacakları yasa ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki kurallardır.

Davacı ile 1.1.2000 tarihinden sonra emekli olanların yaşlılık aylıkları arasında dava konusu refah payı farkı, aylıkların hesaplanmasında katsayı sisteminden vazgeçilerek gelişme hızını da esas alan 506 sayılı Yasanın mülga 61. ve geçici 82. maddesindeki düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda yaşlılık aylıklarının artırılmasında refah payına ilişkin hüküm içermeyen ve tüm emekliler için yaşlılık aylıklarının artırılması esaslarını düzenleyen itiraz konusu kuralların davada uygulanma olanağı yoktur.

Açıklanan nedenlerle başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir. Osman Alifeyyaz Paksüt, Serdar Özgüldür ve Şevket Apalak bu görüşe katılmamışlardır.”

PROTESTO EDECEKLER

Anayasa Mahkemesi’nin davayla ilgili kararına kızan İMBED Başkanı Öz, mahkeme başkan ve üyelerini protesto etmek için kendilerine birer tane Anayasa göndereceklerini söyledi.

Öz, 22 Aralık’ta çıkacak kararın yaklaşık 6.5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendirdiğine dikkat çekti.

Posted in Genel. Tags: , . 1 Comment »

One Response to “PROTESTO SIRASI KARŞILIKIZ ÇEK MAĞDURLARINDA”

  1. celal Says:

    senetler konusunda da bence bir düzenlemeye gidilmeli. özellikle de düşük rakamlardaki senetler. mesela 200 tl lik bir senet nasıl ödemeyen birinden tahsil edilebilir. onu nasıl takip edebilirim bilmiyorum. ödenmemiş senetlerimiz var elimizde. ama rakamlar düşük. esnaf olarak zorlanıyoruz bu konuda. senetlerin tahsilatıyla ilgili ya kişisel olarak yeterince bilgim yok yada bir düzenleme lazım.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: